Skip to main content
Slovenska skladnja v oblikoskladenjsko in skladenjsko označenih korpusih slovenščine


Avtorica: Nina Ledinek
Leto: 2014


V monografiji so predstavljeni postopki oblikovanja jezikovnospecifičnih specifikacij za oblikoskladenjsko in površinskoskladenjsko označevanje korpusov slovenščine, kot so bile zasnovane v okviru projektov Jezikoslovno označevanje slovenskega jezika in nadgrajene v okviru projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku, skupaj s problemskim pregledom dilem, ki so pri oblikovanju specifikacij nastale, ter sprejetih uporabnostnih rešitev. Glede na rezultate predhodne ročne oz. polavtomatske identifikacije in analize vzorcev slovnično-pomenskega povezovanja glagolskih lem, kot se kažejo v tako označenih besedilnih korpusih, je opozorjeno na možnosti avtomatskega luščenja jezikovnih elementov, ki se tipično pojavljajo v specifičnih skladenjskih strukturah, iz oblikoskladenjsko in skladenjsko označenih korpusov, in sicer z vidika uporabe podatkov pri razvoju jezikovnih tehnologij in nadgradnji jezikovnih virov, hkrati pa kot osnova pri oblikovanju (korpusno)jezikoslovnih opisov zlasti za uporabnostne namene.Redna cena
16,00 €

Spletna cena
14,40 €


Ključne besede
korpusi
korpusno jezikoslovje
skladnja
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR