Naslov:
Slovenska skladnja v oblikoskladenjsko in skladenjsko označenih korpusih slovenščine
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V monografiji so predstavljeni postopki oblikovanja jezikovnospecifičnih specifikacij za oblikoskladenjsko in površinskoskladenjsko označevanje korpusov slovenščine, kot so bile zasnovane v okviru projektov Jezikoslovno označevanje slovenskega jezika in nadgrajene v okviru projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku, skupaj s problemskim pregledom dilem, ki so pri oblikovanju specifikacij nastale, ter sprejetih uporabnostnih rešitev. Glede na rezultate predhodne ročne oz. polavtomatske identifikacije in analize vzorcev slovnično-pomenskega povezovanja glagolskih lem, kot se kažejo v tako označenih besedilnih korpusih, je opozorjeno na možnosti avtomatskega luščenja jezikovnih elementov, ki se tipično pojavljajo v specifičnih skladenjskih strukturah, iz oblikoskladenjsko in skladenjsko označenih korpusov, in sicer z vidika uporabe podatkov pri razvoju jezikovnih tehnologij in nadgradnji jezikovnih virov, hkrati pa kot osnova pri oblikovanju (korpusno)jezikoslovnih opisov zlasti za uporabnostne namene.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-747-9

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 244 strani

Cena

16,00 EUR (redna)
12,00 EUR (klubska)