Naslov:
Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim gradom in Nazarjami. Poskusni zvezek (A–H)
Avtor:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Slovar celovito predstavlja občno besedje, kot ga uporabljajo govorci v spodnjem delu Zadrečke doline, kjer se govori zgornjesavinjsko narečje. Besede, ki jih je v poskusnem zvezku skoraj 3500, so navedene v narečnem zapisu s poknjiženo iztočnico in z vsemi potrebnimi oblikami, natančno so določeni pomeni in dodane razlage s ponazarjalnimi primeri, zapisane so morebitne dvojnice in sopomenke, povsod so navedeni slovnični podatki, pripisane imajo ustrezne označevalnike, uveden pa je tudi podatek o dokumentiranosti besede v slovarjih predvsem knjižnega jezika.

V uvodu so poleg navodil za branje slovarja navedene tudi izčrpne oblikoslovne preglednice. Namen slovarja je izčrpno predstaviti jezikovno tvornost in jezikovna sredstva v govorih obravnavanega področja ter spodbuditi sestavljanje natančnih narečnih slovarjev drugod na slovenskem jezikovnem področju.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6182-47-1

Specifikacija

trda vezava • 18 × 25 cm • 268 strani

Cena

razprodano