Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim gradom in Nazarjami. Poskusni zvezek (A–H)

Avtor: Peter Weiss
Leto: 1998


Slovar celovito predstavlja občno besedje, kot ga uporabljajo govorci v spodnjem delu Zadrečke doline, kjer se govori zgornjesavinjsko narečje. Besede, ki jih je v poskusnem zvezku skoraj 3500, so navedene v narečnem zapisu s poknjiženo iztočnico in z vsemi potrebnimi oblikami, natančno so določeni pomeni in dodane razlage s ponazarjalnimi primeri, zapisane so morebitne dvojnice in sopomenke, povsod so navedeni slovnični podatki, pripisane imajo ustrezne označevalnike, uveden pa je tudi podatek o dokumentiranosti besede v slovarjih predvsem knjižnega jezika.

V uvodu so poleg navodil za branje slovarja navedene tudi izčrpne oblikoslovne preglednice. Namen slovarja je izčrpno predstaviti jezikovno tvornost in jezikovna sredstva v govorih obravnavanega področja ter spodbuditi sestavljanje natančnih narečnih slovarjev drugod na slovenskem jezikovnem področju.Cena
razprodano


Ključne besede
dialektologija
jezikoslovje
leksikografija
narečja
narečni slovarji
slovarji
slovaropisje
slovenščina
Zadrečka dolina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR