Title:
Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim gradom in Nazarjami. Poskusni zvezek (A–H)
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Slovar celovito predstavlja občno besedje, kot ga uporabljajo govorci v spodnjem delu Zadrečke doline, kjer se govori zgornjesavinjsko narečje. Besede, ki jih je v poskusnem zvezku skoraj 3500, so navedene v narečnem zapisu s poknjiženo iztočnico in z vsemi potrebnimi oblikami, natančno so določeni pomeni in dodane razlage s ponazarjalnimi primeri, zapisane so morebitne dvojnice in sopomenke, povsod so navedeni slovnični podatki, pripisane imajo ustrezne označevalnike, uveden pa je tudi podatek o dokumentiranosti besede v slovarjih predvsem knjižnega jezika.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-47-1

Specifications

hardback • 18 × 25 cm • 268 pages

Price

sold out

E-publications

(8 MB)
Database Fran (2015)
ISBN 978-961-254-827-8
Biblos (pdf)
ISBN 978-961-254-491-1