Naslov:
Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika
Avtor:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Slovenski znakovni jezik je privlačen in poln zanimivih pojavov. Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika jih predstavlja in razlaga. Nastala s sodelovanjem maternih kretalcev slovenskega znakovnega jezika in jezikoslovcev. Izdelala jo je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, financiralo pa Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. V njej je predstavljenih 40 najbolj zanimivih jezikovnih tem, več kot 200 shematskih prikazov kretenj in stavkov, skoraj 400 primerov jezikovne rabe, 120 razlag terminov v slovarčku in 100 barvnih ilustracij. Publikacija je brezplačna.

Slovenski znakovni jezik kot primarno sredstvo sporazumevanja uporablja približno 1000 gluhih, nekateri naglušni in slišeči v Sloveniji. Vpisan je na seznam nesnovne kulturne dediščine, Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (2002) maternim kretalcem podeljuje pravico, da ga uporabljajo v postopkih pred državnimi organi, organi lokalne samouprave, izvajalci javnih pooblastil oziroma izvajalci javne službe. Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika je prvi opis tega jezika, ki primarno ni napisan v slovenščini, ampak odkretan na prosto dostopnih posnetkih. Na področju poučevanja govornih jezikov je tak pristop danes samoumeven, na področju znakovnih jezikov pa predstavlja novost. Zato so vse vsebine, ki jih vsebuje knjižna izdaja, prvotno odkretane na video posnetkih. Do njih lahko dostopate prek QR kode ob robu knjige. Ta slovnica je namenjena predvsem gluhim kretalcem, da spoznajo svoj jezik, in tudi tistim gluhim, ki maternega jezika nikoli niso zares usvojili, da bi lažje začeli kretati. Obenem je uporabna tudi za samostojno učenje in za poučevanje v šolah ter na tečajih, kjer bodo slovnico slovenskega znakovnega jezika ob teh posnetkih spoznavali tako gluhi kot slišeči, člani društev gluhih in naglušnih, jezikoslovci in jezikovni navdušenci, šolarji in študenti, stari in mladi.

Še ...

Založnika

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije • Založba ZRC

Soizdajatelj

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

ISBN

978-961-94259-7-8 (trda vezava)
978-961-94259-8-5 (paperback)

Specifikacija

trda/mehka vezava • 21 × 29,7 cm • 154 strani

Cena

na voljo v knjigarni Azil