Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika.

Author: Matic Pavlič
Publishing House: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Založba ZRC
Year: 2019More ...price
available in the bookshop Azil


Keywords
Slovene language
Slovenian sign language
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR