Skip to main content
Komentarji poglavij I–IV Pravopisa 8.0


Avtorji: Marta Kocjan Barle, Helena Dobrovoljc, Nataša Jakop, Hotimir Tivadar, Tina Lengar Verovnik, Peter Weiss
Leto: 2022


Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU je od decembra 2019 do marca 2021 na portalu Fran objavila predloge štirih novih pravopisnih poglavij v obliki, primerni za javno razpravo: Pisna znamenja (december 2019), Krajšave (december 2019), Velika in mala začetnica (marec 2021), Prevzete besede in besedne zveze (marec 2021).

Predstavitev vseh poglavij novih pravopisnih pravil spremljajo komentarji, ki pojasnjujejo miselne poti razmišljanja in utemeljujejo posamezne odločitve Pravopisne komisije. Izdaja vseh do sedaj objavljenih poglavij komentarjev Pravopisa 8.0 pa je nastala zaradi pogosto izražene želje, da bi bili vsi komentarji uporabniku dosegljivi in da bi se bilo mogoče pri pisanju teh pravil na pojasnila avtorjev poglavij, tj. sodelavcev Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU, sklicevati, kot je to v navadi v znanstvenih publikacijah.

Komentarji so napisani kot utemeljitve predstavljenih pravil in služijo kot pojasnila predvsem na tistih mestih, kjer odločitev še ni povsem dokončna in komisija pričakuje v javni razpravi nove argumente, ki bodo pripomogli k bolj konsenzualni odločitvi. Gre za trše orehe, ki jih je jezikoslovna skupnost dlje puščala »ob strani« ali jih povsem prezrla.Še ...Ključne besede
pravopis
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR