Pravopis 8.0 – Pravila novega slovenskega pravopisa za javno razpravo. III Velika in mala začetnica, IV Prevzete besede in besedne zveze, Pripombe javne razprave

Avtorji: Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik, Nataša Jakop, Marta Kocjan Barle, Nataša Jakop, Peter Weiss, Hotimir Tivadar, Janez Orešnik, Aleksandra Bizjak Končar, Andrej E. Skubic
Leto: 2022


Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU od 3. decembra 2019 objavlja posodobljena ali na novo zasnovana poglavja pravopisnih pravil, ki so objavljena kot zbirka na portalu Fran. V prvem delu publikacije sta objavljeni poglavji pravopisnih pravil, ki sta bili dani v javno razpravo decembra leta 2021 – »Velika in mala začetnica« ter »Prevzete besede in besedne zveze«. Predlog pravil za pisanje začetnice je glede na predhodna pravila v Slovenskem pravopisu 2001 razširjen in prirejen za spletni medij in za javno razpravo. Med najbolj kompleksnimi vprašanji je bila obravnava začetnice v neprvih sestavinah večbesednih zemljepisnih imen, ki je dogovornega značaja in jih uvrščamo med ožjo pravopisno problematiko.

Namen poglavja »Prevzete besede in besedne zveze« je, da predstavlja prevzemanje kot proces in nakazuje možnost soobstajanja besed v različnih podobah – odvisno od besedila in zvrsti. Zlasti v razdelku o splošnih načelih prevzemanja besed so podane smernice za oblikovanje natančnejših pravil za prevzemanje iz tujih jezikov.

V drugem delu publikacije so v skladu z željo po čim bolj transparentnem procesu prenove pravil zbrane pripombe javne razprave, ki smo jih marca 2021 jih prejeli bodisi prek spletnih obrazcev bodisi od različnih udeležencev razprave individualno ali skupinsko (mnenja lektorskih skupin ali sodelavcev v kolektivih medijskih hiš).Ključne besede
pravopis
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR