Pravopis 8.0 – Pravila novega slovenskega pravopisa za javno razpravo. I Pisna znamenja, II Krajšave, Pripombe javne razprave

Avtorji: Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik, Marta Kocjan Barle, Nataša Jakop, Peter Weiss, Hotimir Tivadar, Janez Orešnik, Aleksandra Bizjak Končar, Andrej E. Skubic
Leto: 2022


Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU od 3. decembra 2019 objavlja posodobljena ali na novo zasnovana poglavja pravopisnih pravil, ki so objavljena kot zbirka na portalu Fran. V prvem delu publikacije sta objavljeni prvi dve poglavji pravopisnih pravil, ki sta bili dani v javno razpravo decembra leta 2019 – »Pisna znamenja« in »Krajšave«. Poglavje »Pisna znamenja« je bilo v primerjavi s tistim v Slovenskem pravopisu iz leta 2001 razširjeno, tj. dopolnjeno s podatki o zadregah, ki jih imajo jezikovni uporabniki takrat, ko se srečujejo bodisi z nečrkovnimi pisnimi znamenji bodisi s črkami, ki niso del slovenske pisave, ali črkami, ki imajo posebno vlogo v besedilu (npr. kot oznake ali simboli). Pri nadaljnji prenovi pravil smo ob pripravi preglednic za prevzemanje iz tujih jezikov ugotovili, da bo treba poglavje o pisnih znamenjih še dopolniti.

Drugo poglavje pravil je novo, saj v dosedanjih pravopisih ni bilo potrebe po tako izčrpnem opisu problematike: okrajšave so bile zelo priložnostnega značaja, kodifikacijo simbolov so narekovale stroke, v katerih so se posamezni simboli v različnih vlogah pojavljali, kratice pa so bile obravnavane bodisi kot nepregibni samostalniki bodisi enote, ki iz rabe sčasoma izginejo in se v zapisu in izgovoru prilagodijo navadnim besedam.

V drugem delu publikacije so v skladu z željo po čim bolj transparentnem procesu prenove pravil zbrane pripombe javne razprave, ki smo jih decembra 2019 prejeli bodisi prek spletnih obrazcev bodisi od različnih udeležencev razprave individualno ali skupinsko (mnenja lektorskih skupin ali sodelavcev v kolektivih medijskih hiš).Ključne besede
pravopis
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR