Skip to main content
Japljev zbornik


Uredila: Marjeta Humar
Leto: 2011


Japljev zbornik vsebuje 26 prispevkov, večinoma predstavljenih na simpoziju, posvečenem Juriju Japlju (1744–1807), ki je ob praznovanju 780-letnice Kamnika leta 2009 v organizaciji Društva sv. Jakoba, Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Občine Kamnik potekal v frančiškanskem samostanu v Kamniku. Prispevki predstavljajo cerkvene in jezikovne razmere, šolstvo Japljevega časa v Kamniku, pomembne sopotnike Jurija Japlja, s katerih stališč je bil Japelj že raziskan, Japljevo zapuščino v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani in v knjižnici frančiškanskega samostana v Kamniku, bibliografijo Japljevih del, etimologijo priimka Japelj, njegove teološke nazore in prevajalske dosežke, ki so vplivali na oblikovanje knjižnega jezika in terminologije, retorično oblikovanost besedil, izražanje družbenih razmerij z jezikovnimi sredstvi ipd.Kazalo vsebine

Matjaž Ambrožič: Cerkvene razmere v Japljevem času

Andreja Eržen: Jezikovne razmere v Japljevem času

Vanda Rebolj: Vplivni ljudje Japljevega časa

Tatjana Drovenik Čalič: Kamniško šolstvo v Japljevem času

Marko Snoj: Etimologija priimka Japelj

Jakob Müller: Kranjstvo in slovenstvo Jurija Japlja

Breda Podbrežnik Vukmir: Nejezikoslovna literatura o Japlju

Marjeta Humar: Jezikoslovje o Juriju Japlju

Andreja Štorman Vreg, Florjana Uršič: Bibliografija Jurija Japlja

Mihael Glavan: Japljeva zapuščina v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani

Ignac Navernik: Japljeva dela v samostanski knjižnici p. Donata Valvasorja

Janez Močnik: Japelj – prevajalec petju namenjenih besedil

Ignac Navernik: Duhovna podoba Japlja v izbranih pesmih

Ciril Sorč: Jurij Japelj dogmatik

Marijan Peklaj: Uporaba Svetega pisma v Japljevih pridigah in njegovi teološki nazori

Terezija Snežna Večko: Jurij Japelj, prevajalec Svetega pisma

Martina Orožen: Književna dejavnost Jurija Japlja pomemben mejnik v razvoju slovenskega knjižnega jezika

Jožica Škofic: Odsevi gorenjščine v Japljevih delih

Irena Orel: Izrazna raznolikost v Japljevih besedilih med izreko in normo

Andreja Legan Ravnikar: Japljeva krščanska terminologija pri osnovnem verskem pouku in v cerkvi

Majda Merše: Glagolske kategorije pri Japlju v luči protestantske tradicije

Alenka Valh Lopert: Germanizmi v Japljevih Pridigah sa vſe nedele skusi lejtu (1794, 1. del)

Irena Stramljič Breznik: Zveze s kakor v prvem delu Pridig 1794

Nataša Jakop: Frazeologija v Japljevih pridigah

Helena Dobrovoljc: Jezikoslovni vidik družbenih razmerij v Japljevih besedilih

Aleksandra Bizjak Končar: Retorična oblikovanost Japljeve pridige
Redna cena
25,00 €

Spletna cena
22,50 €


Ključne besede
Japelj, Jurij
jezikoslovje
jubilejni zborniki
slovenščina
zborniki
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR