Table of content

Matjaž Ambrožič: Cerkvene razmere v Japljevem času

Andreja Eržen: Jezikovne razmere v Japljevem času

Vanda Rebolj: Vplivni ljudje Japljevega časa

Tatjana Drovenik Čalič: Kamniško šolstvo v Japljevem času

Marko Snoj: Etimologija priimka Japelj

Jakob Müller: Kranjstvo in slovenstvo Jurija Japlja

Breda Podbrežnik Vukmir: Nejezikoslovna literatura o Japlju

Marjeta Humar: Jezikoslovje o Juriju Japlju

Andreja Štorman Vreg, Florjana Uršič: Bibliografija Jurija Japlja

Mihael Glavan: Japljeva zapuščina v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani

Ignac Navernik: Japljeva dela v samostanski knjižnici p. Donata Valvasorja

Janez Močnik: Japelj – prevajalec petju namenjenih besedil

Ignac Navernik: Duhovna podoba Japlja v izbranih pesmih

Ciril Sorč: Jurij Japelj dogmatik

Marijan Peklaj: Uporaba Svetega pisma v Japljevih pridigah in njegovi teološki nazori

Terezija Snežna Večko: Jurij Japelj, prevajalec Svetega pisma

Martina Orožen: Književna dejavnost Jurija Japlja pomemben mejnik v razvoju slovenskega knjižnega jezika

Jožica Škofic: Odsevi gorenjščine v Japljevih delih

Irena Orel: Izrazna raznolikost v Japljevih besedilih med izreko in normo

Andreja Legan Ravnikar: Japljeva krščanska terminologija pri osnovnem verskem pouku in v cerkvi

Majda Merše: Glagolske kategorije pri Japlju v luči protestantske tradicije

Alenka Valh Lopert: Germanizmi v Japljevih Pridigah sa vſe nedele skusi lejtu (1794, 1. del)

Irena Stramljič Breznik: Zveze s kakor v prvem delu Pridig 1794

Nataša Jakop: Frazeologija v Japljevih pridigah

Helena Dobrovoljc: Jezikoslovni vidik družbenih razmerij v Japljevih besedilih

Aleksandra Bizjak Končar: Retorična oblikovanost Japljeve pridige

Publishing Houses

Občina Kamnik • Založba ZRC

Co-publishers

Občina Kamnik; Društvo sv. Jakoba

ISBN

978-961-91315-2-7 (Občina Kamnik)
978-961-254-278-8 (ZRC SAZU)

Specifications

paperback • 17 × 24cm • 380 pages

Price

25,00 EUR (Regular)
18,00 EUR (Club)

E-publications