Gospod z rožo. Zbornik Simpozija Rihard Ursini Blagaj v slovenski kulturi (2008, Polhov Gradec)

Uredila: Ljudmila Bokal
Leto: 2009


Monografsko zasnovano delo v 30 predavanjih 24 uglednih slovenskih znanstvenikov in strokovnjakov nadgrajuje domoznansko tradicijo tovrstnih zbornikov, kar zagotavlja strokovno pozornost širše slovenske znanstvene in kulturne javnosti. Interdisciplinarno zasnovan zbornik med drugim obravnava polhograjsko kulturno krajino, zemljiško gospostvo Polhov Gradec, cerkveno organizacijo na tem območju, arheološka najdišča v občini Dobrova - Polhov Gradec (med njimi so najdbe, enkratne v slovenskem prostoru), širše poznano baročno rezbarsko družino Facia, poznogotsko cerkev v Dvoru, ki je v slovenskem merilu pomemben člen v razvoju likovne umetnosti, in nekatere jezikovne teme.

Največ pozornosti pa je posvečeno grofu Blagaju (objavljen je njegov rodovnik) in kulturnozgodovinskemu ozadju odkritja Blagajevega volčina, po katerem je Polhov Gradec že v 19. stoletju postal poznan med botaničnimi strokovnjaki v Evropi. Nekatere domače osebnosti so prvič javno predstavljene v zborniku. Dragoceni so ljudski spomini na blagajevke, še posebej pa edina zgodbica o graščaku Blagaju, ki se je našla v teh krajih. Vsebina se navezuje tudi na Šentjošt in Črni Vrh.

Članki poudarjajo tiste posebnosti Polhograjskega, ki presegajo lokalne okvire in sežejo v širši slovenski prostor. Zbornik kot celota prispeva k poznavanju geografske, naravne in kulturnozgodovinske podobe osrednje Slovenije. Po besedah dr. Branka Vreša je zbornik »vzorčen primer za podobne publikacije drugih geografskih področij« in »glede na strokovno širino vključenih prispevkov pomeni odlično predstavitev naravno-kulturne raznolikosti in identitete Slovenije v evropskem prostoru«.

Sicer je vsebina razdeljena v posamezne tematske razdelke, ki jih simbolično označuje ustrezna barvna črta ob robu. Naslovi razdelkov so naslednji: Blagajeva dežela, O grofu Rihardu Ursiniju Blagaju in Blagajevem volčinu, Zgodovina, Arheologija, Umetnost in znanje, Narava in njeni ljubitelji, Beseda in njena umetnost, Blagajevke in Blagajevo leto 2008 v fotografiji.

Izvlečki so prevedeni v angleščino. Kratka jedrnata vsebina predavanj je strnjena v povzetkih. Delo dopolnjuje bogato slikovno gradivo, še posebej iz leta 2008, ko so v Polhovem Gradcu praznovali t. i. Blagajevo leto.Kazalo vsebine

KAZALO KNJIGE GOSPOD Z ROŽO

Polhograjci grofu Blagaju in Blagajevemu volčinu

Jože Trontelj: Strmi hribi in ozke grape …

Matjaž Kmecl: Pograjski genius loci …

Tone Wraber: Botanikovo vabilo v Polhov Gradec

Dragan Božič: Knjigi na pot

Milka Bokal: Podoživeli smo duha Blagaja in njegove rože

BLAGEJEVA DEŽELA

Jože Trontelj: Čigava je pravzaprav Blagajeva dežela

O etiki razvoja

Peter Fister: Kulturna krajina Polhovega Gradca, njena zgodovina in prihodnost

O GROFU RIHARDU URSINIJU BLAGAJU IN BLAGEJEVEM VOLČINU

Rihard Ursini Blagay, prevod Tone Wraber: Zapis o njegovega veličanstva saškega kralja v letu 1838 opravljenem vzponu na Lovrenčevo Goro nad Polhovim Gradcem

Miha Preinfalk: Grof Rihard Ursini Blagaj in njegova rodbina

Nada Praprotnik: Rihard Ursini Blagaj in Blagajev volčin (Daphne blagayana)

Milka Bokal: Blagajev volčin v slovenskih slovarjih – izrazna, pomenska in pravopisna obdelava

Eva Holz: Grof Rihard Ursini Blagaj in obiska saškega kralja Friderika Avgusta II. leta 1838 in 1841

Darinka Orel, Ana Sedej Pipan: Dr. Tomaž Branke, pl. Kränzer

Tone Wraber: »Zmiraj krasna je narava« – naravoslovna in kulturnozgodovinska črtica iz nekdanje Kranjske

Jožica Kavčič: Grof Rihard Ursini Blagaj in Polhograjci

ZGODOVINA

Janja Železnikar: Zgodovina polhograjskih graščin in njunih lastnikov

Janja Železnikar: Zemljiško gospostvo Polhov Gradec in cerkvena organizacija

Gašper Tominc: Šentjoški hribi in doline v srednjem in novem veku

ARHEOLOGIJA

Janja Železnikar: Polhograjska graščina v luči arheoloških spoznanj

Davorin Vuga: Simbolika obeh poznohelenističnih pompejanskih pivskih vrčev – askoí, α σκοί – iz Polhovega Gradca

Marijan Slabe: Arheološke raziskave na Polhograjski Gori

Janja Železnikar: Ostanki arheološke preteklosti v občini Dobrova ¬¬¬- Polhov Gradec

UMETNOST IN ZNANJE

Mina Mušinović: Neptunov vodnjak – stičišče med Ljubljano in Polhovim Gradcem

Kristina Rihtar: Delavnica družine Facia – njihova dela na Polhograjskem in drugod

Ajda Kozjek: Cerkev sv. Petra v Dvoru pri Polhovem Gradcu – nova dognanja

Edo Škulj: Gregor Rihar in Polhov Gradec

Jožica Kavčič: Josip Kožuh, matematični geograf in kartograf iz Dvora pri Polhovem Gradcu

NARAVA IN NJENI LJUBITELJI

Mitja Zupančič: Polhograjski gozdovi v luči fitocenologije (gozdnih združb)

Malči Božnar: Dnevi medu v Polhovem Gradcu

Janez Gregori: Prof. dr. Jože Rihar in njegovo mesto v slovenskem čebelarstvu

BESEDA IN NJENA UMETNOST

Silvo Torkar: Značilni pograjski in na Pograjskem razširjeni priimki

Barbara Ivančič Kutin: Drobni folklorni žanri na Polhograjskem

Marija Stanonik: Zbirka Glasovi – s posebnim pogledom na Polhograjsko hribovje in dolini pod njim

Milka Bokal: Črnovrška kronika Jožefa Trobca od leta 1896 do 1943

Milka Bokal, Akademski kipar Edo Dolinar; psalmist v lesu, žgani glini in bronu

BLAGEJEVKE

Spominski utrinki na blagajevke

Blagajevke v polhograjskih podobah

BLAGAJEVO LETO 2008 V FOTOGRAFIJAH

Strokovni simpozij Rihard Ursini Blagaj v slovenski kulturi 16. maja 2008

Obnovljena grajska kapela in Blagajev spomenik

Postavitev in odkritje kipa grofa Riharda Ursinija Blagaja – občinska proslava 20. junija 2008

18. Dan pod Lovrencem 22. junija 2008 v znamenju obiska saškega kralja pri grofu Blagaju

Ohranimo duha Blagajeve dežele

Avtorji v tem zborniku

Naša kulturna prizadevanja ob Blagajevem letu 2008 so podprli

Kazalo slik
Redna cena
30,00 €

Spletna cena
27,00 €


Ključne besede
kulturna zgodovina
Polhov Gradec
Ursini Blagaj, Rihard
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR