Description

Monografsko zasnovano delo v 30 predavanjih 24 uglednih slovenskih znanstvenikov in strokovnjakov nadgrajuje domoznansko tradicijo tovrstnih zbornikov, kar zagotavlja strokovno pozornost širše slovenske znanstvene in kulturne javnosti. Interdisciplinarno zasnovan zbornik med drugim obravnava polhograjsko kulturno krajino, zemljiško gospostvo Polhov Gradec, cerkveno organizacijo na tem območju, arheološka najdišča v občini Dobrova - Polhov Gradec (med njimi so najdbe, enkratne v slovenskem prostoru), širše poznano baročno rezbarsko družino Facia, poznogotsko cerkev v Dvoru, ki je v slovenskem merilu pomemben člen v razvoju likovne umetnosti, in nekatere jezikovne teme.

Table of content

KAZALO KNJIGE GOSPOD Z ROŽO

Polhograjci grofu Blagaju in Blagajevemu volčinu

Jože Trontelj: Strmi hribi in ozke grape …

Matjaž Kmecl: Pograjski genius loci …

Tone Wraber: Botanikovo vabilo v Polhov Gradec

Dragan Božič: Knjigi na pot

Milka Bokal: Podoživeli smo duha Blagaja in njegove rože

BLAGEJEVA DEŽELA

Jože Trontelj: Čigava je pravzaprav Blagajeva dežela

O etiki razvoja

Peter Fister: Kulturna krajina Polhovega Gradca, njena zgodovina in prihodnost

O GROFU RIHARDU URSINIJU BLAGAJU IN BLAGEJEVEM VOLČINU

Rihard Ursini Blagay, prevod Tone Wraber: Zapis o njegovega veličanstva saškega kralja v letu 1838 opravljenem vzponu na Lovrenčevo Goro nad Polhovim Gradcem

Miha Preinfalk: Grof Rihard Ursini Blagaj in njegova rodbina

Nada Praprotnik: Rihard Ursini Blagaj in Blagajev volčin (Daphne blagayana)

Milka Bokal: Blagajev volčin v slovenskih slovarjih – izrazna, pomenska in pravopisna obdelava

Eva Holz: Grof Rihard Ursini Blagaj in obiska saškega kralja Friderika Avgusta II. leta 1838 in 1841

Darinka Orel, Ana Sedej Pipan: Dr. Tomaž Branke, pl. Kränzer

Tone Wraber: »Zmiraj krasna je narava« – naravoslovna in kulturnozgodovinska črtica iz nekdanje Kranjske

Jožica Kavčič: Grof Rihard Ursini Blagaj in Polhograjci

ZGODOVINA

Janja Železnikar: Zgodovina polhograjskih graščin in njunih lastnikov

Janja Železnikar: Zemljiško gospostvo Polhov Gradec in cerkvena organizacija

Gašper Tominc: Šentjoški hribi in doline v srednjem in novem veku

ARHEOLOGIJA

Janja Železnikar: Polhograjska graščina v luči arheoloških spoznanj

Davorin Vuga: Simbolika obeh poznohelenističnih pompejanskih pivskih vrčev – askoí, α σκοί – iz Polhovega Gradca

Marijan Slabe: Arheološke raziskave na Polhograjski Gori

Janja Železnikar: Ostanki arheološke preteklosti v občini Dobrova ¬¬¬- Polhov Gradec

UMETNOST IN ZNANJE

Mina Mušinović: Neptunov vodnjak – stičišče med Ljubljano in Polhovim Gradcem

Kristina Rihtar: Delavnica družine Facia – njihova dela na Polhograjskem in drugod

Ajda Kozjek: Cerkev sv. Petra v Dvoru pri Polhovem Gradcu – nova dognanja

Edo Škulj: Gregor Rihar in Polhov Gradec

Jožica Kavčič: Josip Kožuh, matematični geograf in kartograf iz Dvora pri Polhovem Gradcu

NARAVA IN NJENI LJUBITELJI

Mitja Zupančič: Polhograjski gozdovi v luči fitocenologije (gozdnih združb)

Malči Božnar: Dnevi medu v Polhovem Gradcu

Janez Gregori: Prof. dr. Jože Rihar in njegovo mesto v slovenskem čebelarstvu

BESEDA IN NJENA UMETNOST

Silvo Torkar: Značilni pograjski in na Pograjskem razširjeni priimki

Barbara Ivančič Kutin: Drobni folklorni žanri na Polhograjskem

Marija Stanonik: Zbirka Glasovi – s posebnim pogledom na Polhograjsko hribovje in dolini pod njim

Milka Bokal: Črnovrška kronika Jožefa Trobca od leta 1896 do 1943

Milka Bokal, Akademski kipar Edo Dolinar; psalmist v lesu, žgani glini in bronu

BLAGEJEVKE

Spominski utrinki na blagajevke

Blagajevke v polhograjskih podobah

BLAGAJEVO LETO 2008 V FOTOGRAFIJAH

Strokovni simpozij Rihard Ursini Blagaj v slovenski kulturi 16. maja 2008

Obnovljena grajska kapela in Blagajev spomenik

Postavitev in odkritje kipa grofa Riharda Ursinija Blagaja – občinska proslava 20. junija 2008

18. Dan pod Lovrencem 22. junija 2008 v znamenju obiska saškega kralja pri grofu Blagaju

Ohranimo duha Blagajeve dežele

Avtorji v tem zborniku

Naša kulturna prizadevanja ob Blagajevem letu 2008 so podprli

Kazalo slik

Publishing Houses

Založba ZRC • Javni zavod Polhograjska graščina

ISBN

978-961-254-121-7 (ZRC SAZU)

Specifications

paperback • 17 × 24cm • 516 pages

Price

30,00 EUR (Regular)
26,00 EUR (Club)

E-publications