Gospod z rožo. Zbornik Simpozija Rihard Ursini Blagaj v slovenski kulturi (2008, Polhov Gradec)

Edited by: Ljudmila Bokal
Year: 2009Table of content

KAZALO KNJIGE GOSPOD Z ROŽO

Polhograjci grofu Blagaju in Blagajevemu volčinu

Jože Trontelj: Strmi hribi in ozke grape …

Matjaž Kmecl: Pograjski genius loci …

Tone Wraber: Botanikovo vabilo v Polhov Gradec

Dragan Božič: Knjigi na pot

Milka Bokal: Podoživeli smo duha Blagaja in njegove rože

BLAGEJEVA DEŽELA

Jože Trontelj: Čigava je pravzaprav Blagajeva dežela

O etiki razvoja

Peter Fister: Kulturna krajina Polhovega Gradca, njena zgodovina in prihodnost

O GROFU RIHARDU URSINIJU BLAGAJU IN BLAGEJEVEM VOLČINU

Rihard Ursini Blagay, prevod Tone Wraber: Zapis o njegovega veličanstva saškega kralja v letu 1838 opravljenem vzponu na Lovrenčevo Goro nad Polhovim Gradcem

Miha Preinfalk: Grof Rihard Ursini Blagaj in njegova rodbina

Nada Praprotnik: Rihard Ursini Blagaj in Blagajev volčin (Daphne blagayana)

Milka Bokal: Blagajev volčin v slovenskih slovarjih – izrazna, pomenska in pravopisna obdelava

Eva Holz: Grof Rihard Ursini Blagaj in obiska saškega kralja Friderika Avgusta II. leta 1838 in 1841

Darinka Orel, Ana Sedej Pipan: Dr. Tomaž Branke, pl. Kränzer

Tone Wraber: »Zmiraj krasna je narava« – naravoslovna in kulturnozgodovinska črtica iz nekdanje Kranjske

Jožica Kavčič: Grof Rihard Ursini Blagaj in Polhograjci

ZGODOVINA

Janja Železnikar: Zgodovina polhograjskih graščin in njunih lastnikov

Janja Železnikar: Zemljiško gospostvo Polhov Gradec in cerkvena organizacija

Gašper Tominc: Šentjoški hribi in doline v srednjem in novem veku

ARHEOLOGIJA

Janja Železnikar: Polhograjska graščina v luči arheoloških spoznanj

Davorin Vuga: Simbolika obeh poznohelenističnih pompejanskih pivskih vrčev – askoí, α σκοί – iz Polhovega Gradca

Marijan Slabe: Arheološke raziskave na Polhograjski Gori

Janja Železnikar: Ostanki arheološke preteklosti v občini Dobrova ¬¬¬- Polhov Gradec

UMETNOST IN ZNANJE

Mina Mušinović: Neptunov vodnjak – stičišče med Ljubljano in Polhovim Gradcem

Kristina Rihtar: Delavnica družine Facia – njihova dela na Polhograjskem in drugod

Ajda Kozjek: Cerkev sv. Petra v Dvoru pri Polhovem Gradcu – nova dognanja

Edo Škulj: Gregor Rihar in Polhov Gradec

Jožica Kavčič: Josip Kožuh, matematični geograf in kartograf iz Dvora pri Polhovem Gradcu

NARAVA IN NJENI LJUBITELJI

Mitja Zupančič: Polhograjski gozdovi v luči fitocenologije (gozdnih združb)

Malči Božnar: Dnevi medu v Polhovem Gradcu

Janez Gregori: Prof. dr. Jože Rihar in njegovo mesto v slovenskem čebelarstvu

BESEDA IN NJENA UMETNOST

Silvo Torkar: Značilni pograjski in na Pograjskem razširjeni priimki

Barbara Ivančič Kutin: Drobni folklorni žanri na Polhograjskem

Marija Stanonik: Zbirka Glasovi – s posebnim pogledom na Polhograjsko hribovje in dolini pod njim

Milka Bokal: Črnovrška kronika Jožefa Trobca od leta 1896 do 1943

Milka Bokal, Akademski kipar Edo Dolinar; psalmist v lesu, žgani glini in bronu

BLAGEJEVKE

Spominski utrinki na blagajevke

Blagajevke v polhograjskih podobah

BLAGAJEVO LETO 2008 V FOTOGRAFIJAH

Strokovni simpozij Rihard Ursini Blagaj v slovenski kulturi 16. maja 2008

Obnovljena grajska kapela in Blagajev spomenik

Postavitev in odkritje kipa grofa Riharda Ursinija Blagaja – občinska proslava 20. junija 2008

18. Dan pod Lovrencem 22. junija 2008 v znamenju obiska saškega kralja pri grofu Blagaju

Ohranimo duha Blagajeve dežele

Avtorji v tem zborniku

Naša kulturna prizadevanja ob Blagajevem letu 2008 so podprli

Kazalo slik
Regular price
30.00 €

Online price
27.00 €


Keywords
collective volume
cultural history
Polhov Gradec
Ursini Blagaj, Rihard
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR