Glagolska vezljivost. Iz teorije v slovar

Avtorica: Andreja Žele
Založnik: Založba ZRC
Leto: 2003


Knjiga – priročnik Glagolska vezljivost: iz teorije v slovar ima predvsem aplikativno vrednost. S teoretično-praktično dvodelnostjo opozarja na možen praktičnouporabnostni prenos vezljivostne teorije v slovarsko prakso – ponuja oz. predstavlja slovarski prikaz pravil slovenske vezljivosti in je zato hkrati v nekem smislu tudi skladenjsko normativen. Slovarsko, z obrazci in zgledi, predstavlja vezljivostne zmožnosti posameznih glagolskih pomenov in s tem hkrati opozarja na specifične skladenjske lastnosti slovenščine.

Ta vezljivostni priročnik z vzorčnimi slovarskimi sestavki iz osnovnih pomenskoskladenjskih skupin glagolov in legendami napoveduje vezljivostni slovar slovenskih glagolov.Cena (redna)
10.00 €

Cena (klubska)
5.50 €
Knjižni klub Založbe ZRC


Ključne besede
besedoslovje
glagol
leksikologija
sintaksa
slovarji
slovaroslovje
slovenščina
stavek
vezljivost
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR