Naslov:
Glagolska vezljivost. Iz teorije v slovar
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga – priročnik Glagolska vezljivost: iz teorije v slovar ima predvsem aplikativno vrednost. S teoretično-praktično dvodelnostjo opozarja na možen praktičnouporabnostni prenos vezljivostne teorije v slovarsko prakso – ponuja oz. predstavlja slovarski prikaz pravil slovenske vezljivosti in je zato hkrati v nekem smislu tudi skladenjsko normativen. Slovarsko, z obrazci in zgledi, predstavlja vezljivostne zmožnosti posameznih glagolskih pomenov in s tem hkrati opozarja na specifične skladenjske lastnosti slovenščine.

Ta vezljivostni priročnik z vzorčnimi slovarskimi sestavki iz osnovnih pomenskoskladenjskih skupin glagolov in legendami napoveduje vezljivostni slovar slovenskih glagolov.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6358-79-0

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 185 strani

Cena

10,00 EUR (redna)
5,50 EUR (klubska)