Title:
Glagolska vezljivost. Iz teorije v slovar
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga – priročnik Glagolska vezljivost: iz teorije v slovar ima predvsem aplikativno vrednost. S teoretično-praktično dvodelnostjo opozarja na možen praktičnouporabnostni prenos vezljivostne teorije v slovarsko prakso – ponuja oz. predstavlja slovarski prikaz pravil slovenske vezljivosti in je zato hkrati v nekem smislu tudi skladenjsko normativen. Slovarsko, z obrazci in zgledi, predstavlja vezljivostne zmožnosti posameznih glagolskih pomenov in s tem hkrati opozarja na specifične skladenjske lastnosti slovenščine.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6358-79-0

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 185 pages

Price

10,00 EUR (Regular)
5,50 EUR (Club)