Gemološki terminološki slovar

Uredili: Meta Dobnikar, Marjeta Humar, Simona Jarc, Miha Jeršek
Leto: 2005


Gemološki terminološki slovar, prvi slovar slovenskega gemološkega izrazja, je skupno delo članov Slovenskega gemološkega društva in Sekcije za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Slovar vsebuje 2821 slovarskih člankov, v katerih so s stališča stroke in slovenskega knjižnega jezika opisani in ovrednoteni zlasti sodobni gemološki strokovni izrazi. Z angleškimi ustrezniki v okviru slovarskih člankov in samostojnim angleško-slovenskim slovarjem na koncu omogoča tudi mednarodno sporazumevanje.

Ob strokovnem izrazju so upoštevana tudi nekatera lastna imena, npr. znanih diamantov, rudnikov diamantov, mednarodnih organizacij, in angleška poimenovanja, ki se v strokovni literaturi in praksi pogosto uporabljajo. Slovar je namenjen vsem, ki se poklicno ali ljubiteljsko ukvarjajo z gemologijo.

Vsak strokovni izraz je iztočnica (geslo) samostojnega slovarskega članka. Iztočnice so eno-, dvo- ali večbesedne in praviloma v ednini. Slovarski članki so razvrščeni po abecedi iztočnic. Pri izrazih, prevzetih iz tujih jezikov, je po potrebi zapisana izgovarjava. Glede na strokovno rabo je v nekaterih primerih navedena možnost pisnih dvojnic. Pri mineralih, poimenovanih po osebah, je skladno z izhodiščem za izdajo pripravljenega geološkega terminološkega slovarja upoštevana izvorna pisava (smithsonít, åkermanít, allanít, annabergít). Za v praksi uporabljana žargonska poimenovanja oglédnik, spremínjanje bárv, za sight holder, šanžíranje. Z navedbo označevalnika žargonsko (žarg.) je v slovarju, če ni ustreznejše oblike, opozorjeno na to, da poimenovanje ni strokovno ali/in jezikovno najustreznejše. Slovar obsega zlasti sodobno strokovno izrazje, starejše je manj upoštevano in zastar.). Navadno ima kazalko na sodobnejši izraz, npr. bíserna mática -e -e ž zastar. → biserovína. Strokovno neustrezno izrazje ima oznako in kazalko k strokovno ustreznemu poimenovanju, npr. pôldrági kámen -ega -mna m neustr. → okrásni kámen. Imena, ki se uporabljajo v trgovanju, so označena s trg. (trgovsko). Iz komercialnih razlogov ima marsikateri kamen bolj zveneče ime, kot naj bi ga imel kot mineral. V tujih priročnikih imajo taka imena pogosto oznako zavajajoče. Tu so označena z napačno.

Gemološki terminološki slovar je nedvomno pomemben mejnik v razvoju slovenskega gemološkega izrazja in gemologije sploh, saj vsem, ki jih to področje zanima, posreduje razmeroma preproste razlage gemoloških izrazov, če je le mogoče predlaga slovensko izrazje za tujejezično, ustrezno strokovno izrazje za žargonsko in neustrezno, pisavo, izgovor in angleške ustreznike.Kazalo vsebine

Uvod

Vsebina in ureditev slovarja

Krajšave in oznake

Strukture slovarskih člankov

SLOVAR

Angleško-slovenski ustrezniki

Seznam upoštevane literature

Dodatki

Tabeli (diamanti)

Barvna prilog
Redna cena
21,80 €

Spletna cena
19,60 €


Ključne besede
angleščina
gemologija
slovarji
slovenščina
terminologija
terminološki slovarji
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR