Table of content

Uvod

Vsebina in ureditev slovarja

Krajšave in oznake

Strukture slovarskih člankov

SLOVAR

Angleško-slovenski ustrezniki

Seznam upoštevane literature

Dodatki

Tabeli (diamanti)

Barvna prilog

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Slovensko gemološko društvo

ISBN

961-6568-17-5

Specifications

hardback • 14,5 × 21,5 cm • 230 pages

Price

21,80 EUR (Regular)
16,50 EUR (Club)

E-publications

Database Terminologišče (2013)
ISBN 978-961-254-469-0