Description

Gemološki terminološki slovar, prvi slovar slovenskega gemološkega izrazja, je skupno delo članov Slovenskega gemološkega društva in Sekcije za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Slovar vsebuje 2821 slovarskih člankov, v katerih so s stališča stroke in slovenskega knjižnega jezika opisani in ovrednoteni zlasti sodobni gemološki strokovni izrazi. Z angleškimi ustrezniki v okviru slovarskih člankov in samostojnim angleško-slovenskim slovarjem na koncu omogoča tudi mednarodno sporazumevanje.

Table of content

Uvod

Vsebina in ureditev slovarja

Krajšave in oznake

Strukture slovarskih člankov

SLOVAR

Angleško-slovenski ustrezniki

Seznam upoštevane literature

Dodatki

Tabeli (diamanti)

Barvna prilog

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Slovensko gemološko društvo

ISBN

961-6568-17-5

Specifications

hardback • 14,5 × 21,5 cm • 230 pages

Price

21,80 EUR (Regular)
16,50 EUR (Club)

E-publications

Database Terminologišče (2013)
ISBN 978-961-254-469-0