Opis

Čebelarski terminološki slovar je razlagalni, prevajalni, informativno-normativni slovar, ki vsebuje 3087 strokovno pojasnjenih čebelarskih izrazov. Pisan je po sodobnih slovaropisnih načelih. K slovaropisnim razlagam so dodani angleški in nemški ustrezniki in za nekatera področja tudi latinski, ki so zbrani v obrnjenem angleško-, nemško- in latinsko-slovenskem delu. Dodan je leksikon znanih slovenskih in tujih čebelarskih strokovnjakov. Nekatere slovarske sestavke ponazarjajo ilustracije in fotografije. Leta 2008 objavljena spletna izdaja (ISBN 978-961-254-126-2) sledi knjižni. Podpira jo zmogljiv iskalnik Neva.

Čebelarska terminologija je stara in zelo slovenska. V slovarju imamo v bistvu en sam angleški izraz, to je inbriding oziroma inbridna matica. Znano in večkrat omenjano antropomorfiziranje, prenašanje izrazov s človeka na živali, je v slovarju seveda opazno. Bogata sinonimija je prav tako značilnost našega izrazja. Vse to in še nekatere nejezikovne silnice kažejo, da se naše čebelarjenje delno razlikuje od drugih narodov in da je to slovar slovenskega čebelarstva. To posredno izražajo tudi motivi na platnicah, ki nazorno povzemajo posebnosti našega čebelarjenja.

Po mnenju recenzenta dr. Janka Božiča z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani »Slovenci s tem pridobivamo najbolj temeljito obliko čebelarskega terminološkega slovarja, kar jih je mogoče zaslediti po svetu.«

Slovar bo pripomogel k razpoznavnosti čebelarstva kot stroke, k uveljavitvi čebelarskega strokovnega jezika, s tujimi ustrezniki bo omogočil pronik naše stroke v svet, utrdil pa bo tudi zavest o izvirnosti našega čebelarskega izrazja. To je njegov prispevek k prepoznavnosti slovenske identitete.

Čebelarski terminološki slovar je nastal v sodelovanju ZRC SAZU in Čebelarske zveze Slovenije, ki je bila pobudnik dela. Delo je nastajalo v Komisiji za izdelavo Čebelarskega terminološkega slovarja, ki so jo sestavljali: Ljudmila Bokal (vodja), Janez Gregori, †Franc Grajzar, Janez Mihelič, Viktor Majdič, Janez Hočevar, Simon Atelšek, Marjan Debelak (do decembra 2004), Marjeta Humar (vodja do oktobra 2003).

Kazalo vsebine

Uvodna beseda

Slovarju na pot

Potek del pri Čebelarskem terminološkem slovarju

Zgradba slovarskih člankov

Krajšave in označevalniki

Slovar

Angleško-slovenski ustrezniki

Nemško-slovenski ustrezniki

Latinsko-slovenski ustrezniki

Slovenski in tuji čebelarski strokovnjaki

Viri in literatura

Iz recenzij

Založnika

Čebelarska zveza Slovenije • Založba ZRC

ISBN

978-961-254-078-4 (ZRC SAZU)
978-961-6516-20-4 (Čebelarska zveza Slovenije)

Specifikacija

trda vezava • 17 × 24 cm • 262 strani

Cena

34,00 EUR (redna)
29,00 EUR (klubska)