Table of content

Uvodna beseda

Slovarju na pot

Potek del pri Čebelarskem terminološkem slovarju

Zgradba slovarskih člankov

Krajšave in označevalniki

Slovar

Angleško-slovenski ustrezniki

Nemško-slovenski ustrezniki

Latinsko-slovenski ustrezniki

Slovenski in tuji čebelarski strokovnjaki

Viri in literatura

Iz recenzij

Publishing Houses

Založba ZRC • Čebelarska zveza Slovenije

ISBN

978-961-254-078-4 (ZRC SAZU)
978-961-6516-20-4 (Čebelarska zveza Slovenije)

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 262 pages

Price

34,00 EUR (Regular)
29,00 EUR (Club)