Description

Čebelarski terminološki slovar je razlagalni, prevajalni, informativno-normativni slovar, ki vsebuje 3087 strokovno pojasnjenih čebelarskih izrazov. Pisan je po sodobnih slovaropisnih načelih. K slovaropisnim razlagam so dodani angleški in nemški ustrezniki in za nekatera področja tudi latinski, ki so zbrani v obrnjenem angleško-, nemško- in latinsko-slovenskem delu. Dodan je leksikon znanih slovenskih in tujih čebelarskih strokovnjakov. Nekatere slovarske sestavke ponazarjajo ilustracije in fotografije. Leta 2008 objavljena spletna izdaja (ISBN 978-961-254-126-2) sledi knjižni. Podpira jo zmogljiv iskalnik Neva.

Table of content

Uvodna beseda

Slovarju na pot

Potek del pri Čebelarskem terminološkem slovarju

Zgradba slovarskih člankov

Krajšave in označevalniki

Slovar

Angleško-slovenski ustrezniki

Nemško-slovenski ustrezniki

Latinsko-slovenski ustrezniki

Slovenski in tuji čebelarski strokovnjaki

Viri in literatura

Iz recenzij

Publishing Houses

Čebelarska zveza Slovenije • Založba ZRC

ISBN

978-961-254-078-4 (ZRC SAZU)
978-961-6516-20-4 (Čebelarska zveza Slovenije)

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 262 pages

Price

34,00 EUR (Regular)
29,00 EUR (Club)