Skip to main content
Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja


Avtorji: Kozma Ahačič, Majda Merše, Jožica Narat, France Novak, Andreja Legan Ravnikar
Leto: 2011


Slovarsko delo je prva celovita informacija o besedju, uporabljenem v drugi polovici 16. stoletja. Nastalo je na osnovi popolnih izpisov vseh knjižnih izdaj s slovenskim besedilom iz obdobja 1550–1603. Besede so opremljene z besednovrstnimi in drugimi slovničnimi podatki, na obseg njihove rabe pa kažejo pripisani viri. Na značilnosti tedanjega jezikovnega sistema kažejo tudi številna obvestila o pisni, glasoslovni in oblikoslovni variantnosti.Kazalo vsebine

Uvod

Literatura (v izboru)

Znaki in okrajšave

Preglednica krajšav virov (časovno zaporedje)

Preglednica krajšav virov (abecedno zaporedje)

Preglednica črkovnih znamenj za glasove slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja

Slovar


Ključne besede
16. st.
knjižni jezik
slovarji
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR