Naslov:
Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja
Avtorji:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Slovarsko delo je prva celovita informacija o besedju, uporabljenem v drugi polovici 16. stoletja. Nastalo je na osnovi popolnih izpisov vseh knjižnih izdaj s slovenskim besedilom iz obdobja 1550–1603. Besede so opremljene z besednovrstnimi in drugimi slovničnimi podatki, na obseg njihove rabe pa kažejo pripisani viri. Na značilnosti tedanjega jezikovnega sistema kažejo tudi številna obvestila o pisni, glasoslovni in oblikoslovni variantnosti.

Kazalo vsebine

Uvod

Literatura (v izboru)

Znaki in okrajšave

Preglednica krajšav virov (časovno zaporedje)

Preglednica krajšav virov (abecedno zaporedje)

Preglednica črkovnih znamenj za glasove slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja

Slovar

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-252-8

Specifikacija

trda vezava • 17,5 × 24,5 cm • 641 strani