Naslov:
Besedišče slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki (A–Ž). Po gradivu za slovar sodobnega knjižnega jezika zbrane besede, ki niso bile sprejete v Slovar slovenskega knjižnega jezika
Uredila:
Drugi avtorji:
programska oprema Termania Amebis
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Besedišče slovenskega jezika je svojevrsten dokument oblikovanja in obstajanja današnje slovenščine. V njem je 178.457 gesel (iztočnic) iz bogate slovarske zbirke Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Gesla so opremljena z besednovrstnimi, oblikovnospreminjevalnimi in naglasnimi podatki. Besedišče vsebuje stare ali nove besede, tako knjižne kot narečne, ozko rabljene ali zastarele strokovne izraze, ki po slovarskih načelih niso bile sprejete v Slovar slovenskega knjižnega jezika.

Besedišče je pomemben člen v sodobnem slovenskem slovaropisju, naslanja se na Slovar slovenskega knjižnega jezika in Odzadnji slovar slovenskega jezika ter dopolnjuje v njih zajeto besedje. Namenjeno je raziskovalcem slovenskega jezika, primerjalnim jezikoslovcem, slovenskim pesnikom, pisateljem in prevajalcem, strokovnjakom pri tvorjenju in preverjanju strokovnih izrazov in sestavljalcem slovarjev; namenjeno je vsem, ki jih zanimajo vrednote slovenskega jezikovnega izročila in današnjosti. Prednost spletne inačice (2001) je hitro in zmogljivo iskanje.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6182-62-5

Specifikacija

trda vezava • 18 × 25 cm • 1009 strani

Cena

razprodano

E-objave

Podatkovna zbirka Termania (2010)
ISBN 978-961-254-446-1 (ZRC),
ISBN 978-961-6474-05-4 (Amebis)