Title:
Besedišče slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki (A–Ž). Po gradivu za slovar sodobnega knjižnega jezika zbrane besede, ki niso bile sprejete v Slovar slovenskega knjižnega jezika
Edited by:
Other authors:
software Termania Amebis
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Besedišče slovenskega jezika je svojevrsten dokument oblikovanja in obstajanja današnje slovenščine. V njem je 178.457 gesel (iztočnic) iz bogate slovarske zbirke Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Gesla so opremljena z besednovrstnimi, oblikovnospreminjevalnimi in naglasnimi podatki. Besedišče vsebuje stare ali nove besede, tako knjižne kot narečne, ozko rabljene ali zastarele strokovne izraze, ki po slovarskih načelih niso bile sprejete v Slovar slovenskega knjižnega jezika.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-62-5

Specifications

hardback • 18 × 25 cm • 1009 pages

Price

sold out

E-publications

Database Termania (2010)
ISBN 978-961-254-446-1 (ZRC),
ISBN 978-961-6474-05-4 (Amebis)