Besedišče slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki (A–Ž). Po gradivu za slovar sodobnega knjižnega jezika zbrane besede, ki niso bile sprejete v Slovar slovenskega knjižnega jezika

Edited by: Ivanka Šircelj-Žnidaršič
Year: 1998price
sold out


Keywords
colloquial vocabulary
dictionaries
Slovene language
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR