Skip to main content

Knjižnica ISJFRInštitutska knjižnica obsega okrog 26.000 enot. Gradivo se glede na vsebino nahaja na različnih lokacijah – v prostorih posameznih sekcij oz. v kabinetih raziskovalcev. Zaradi posebnosti delovanja naše knjižnice (gradivo je razpršeno in podatki o dostopnosti v Cobiss-u niso zanesljivi) prosim, da se glede dostopnosti želenega gradiva prej pozanimate po e-pošti ali po telefonu.


Podatki o gradivu, ki smo ga dobili po l. 1991, so vključeni v Cobiss, starejše gradivo pa lahko iščete s pomočjo listkovnega kataloga, ki se nahaja v prostorih Biblioteke SAZU, ali na spletni povezavi http://katalog.sazu.si/.

Knjižnica je odprta od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro.


Knjižničarka: Alenka Porenta

Telefon: (01) 4706 182

E-naslov: alenka.porenta@zrc-sazu.si