Osnovni podatki
10. oktober 2013 ob 11:00
Prešernova dvorana, Novi trg 4, Ljubljana

Organizator
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Založba ZRC
Opis

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Založba ZRC vljudno vabita na predstavitev publikacij, ki bo v četrtek, 10. 10. 2013, ob 11. uri v Prešernovi dvorani, v pritličju Novega trga 4 v Ljubljani.

Predstavili bomo dve knjižni izdaji:

•  Frazeološka simfonija: Sodobni pogledi na frazeologijo (uredili Nataša Jakop in Mateja Jemec Tomazin),

•  Veterinarski terminološki slovar (uredili Ivanka Brglez, Cvetana Tavzes in Miloš Tavzes),

in štiri zvezke revij:

         •   Jezikoslovni zapiski 18/1, 18/2, 19/1 (uredil Peter Weiss)

•   in Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 9 (uredila Kozma Ahačič in Grant H. Lundberg).