Head of the Terminological section

Researcher in the Terminological section

Phone:
+386 1 470 62 23
E-mail:
Research interests

Dr. Mojca Žagar Karer’s research focuses on theoretical and applicative aspects of terminology. She is particularly interested in the methodology of terminological work, the terminology principles, the overlap between terminology and general lexis and in users of terminology. Together with her colleagues, she takes an active part in terminological counselling.

She is a member of the Coordination Committee of the Historical Seminar of the ZRC SAZU and a member of the editorial board of the publication of the Historical Seminar. She is also a member of Orthography Commission and a member of the editorial board of portal Fran. She is a co-editor of the Terminologišče series and a member of the editorial board of Terminological-counselling service.

Since 2013 she is a member of Terminology commission under International Committee of Slavonic Scholars. Since 2018 she is a member of the Board of EAFT (European Association for Terminology).

Selected publications

ŽAGAR, Mojca. Terminologija med slovarjem in besedilom: analiza elektrotehniške terminologije. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, 254 pp.

ŽAGAR, Mojca. Definicije v slovenskih terminoloških slovarjih. In JESENŠEK, Marko (ed.). Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2011, pp. 124–138.

ŽAGAR, Mojca. Terminološko svetovanje med teorijo in prakso. In STABEJ, Marko (ed.). Infrastruktura slovenščine in slovenistike. Obdobja 28). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, pp. 443–448.

ŽAGAR, Mojca. Geografski termini in frazeologija. Jezikoslovni zapiski, 2008, 14/2, pp. 101–122.

ŽAGAR, Mojca. Determinologizacija v splošnih in terminoloških slovarjih. In OREL, Irena (ed.). Razvoj slovenskega strokovnega jezika, Obdobja 24. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007, pp. 599–609.

All publications (COBISS) >>
Curriculum Vitae

Born: 4 January 1981 in Ljubljana.

2004: graduated (BA Hons.) in Slovene language and literature, and stylistics from the Department of Slovene Language and Literature, Faculty of Arts, University of Ljubljana.

Since 2004: employed in the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, ZRC SAZU.

2010: completed PhD in the Department of Slovene Language and Literature, Faculty of Arts, University of Ljubljana, with the thesis Elektrotehniška terminologija med slovarjem in besedilom.

Keywords

terminology • terminography • lexicology • terminological consultancy