Sklanjanje imena “Jaka” ter priimkov “Megla” in “Hotko”

Submitted by helena_dobrovoljc on Sre, 05/08/2013 - 21:42
Vprašanje:

 

Kako sklanjam ime in priimek osebe Jaka Megla v moški sklanjatvi? Nekje sem namreč zasledila da je dajalniška oblika Jaku Meglu?, je to res pravilno? Naslednje vprašanje se nanaša na kombinacijo Jaka Hotko, kako naj sklanjam le-to kombinacijo po ženski sklanjatvi?

Ključne besede: oblikoslovje sklanjanje lastnih imen Jaka Hotko Megla

 

Moško ime Jaka je mogoče sklanjati po 2. moški (ki je enaka ženski) ali 1. moški sklanjatvi. Enako velja tudi za priimek Megla.

 

Jaka

Megla

Jake/Jaka

Megle/*Megla

Jaki/Jaku

Megli/*Meglu

Jako/Jaka

Meglo/*Megla

Jaki/Jaku

Megli/*Meglu

Jako/Jakom

Meglo/*Meglom

 

Vendar pa obe imeni ne uresničujeta vedno sistemske možnosti. Medtem ko je pri imenu Jaka v rabi mogoče zaslediti obe sklanjatvi, pa priimek Megla sklanjamo večinoma po ženski sklanjatvi.

 

Priimek Hotko sklanjamo le po moški sklanjatvi, in sicer: Hotko Hotka Hotku Hotka Hotku Hotkom

Zvezo imena Jaka in priimka Hotko sklanjamo torej takole:  Jaka Hotko Jake/Jaka Hotka Jaki/Jaku Hotku ...

 

Doc. dr. Helena Dobrovoljc (maj 2013)