Pisanje blagovne znamke in izdelka

Submitted by helena_dobrovoljc on Tor, 01/08/2013 - 14:53
Vprašanje:

Vprašanje se nanaša na zapisovanje stvarnih lastnih imen. Za primer navajam osvežilno pijačo Schweppes. Kdaj jo pisati po domače, kdaj z veliko in kdaj z malo? Pojavljajo se namreč vse tri oblike.

Če se zgledujem po kokakoli, bi si naročila šveps. Ker pa ta ni tako znan kot kokakola, ga ni v pravopisu in mi ga računalnik podčrta. Kadar nastopa kot imenovalni prilastek k vrstnim imenom trgovske znamke, moram verjetno napisati: Naročila sem si osvežilno pijačo Schweppes/Šveps. Ali takšen prilastek lahko pišem po domače?

Kako torej:

Naročila sem si šveps/schweppes/Schweppes ali Naročila sem si osvežilno pijačo šveps/Šveps/schweppes/Schweppes?

Ključne besede: pravopis mala/velika začetnica pisanje lastnih in vrstnih imen Schweppes/šveps

Vprašanje, ali gre pri imenih izdelkov in znamkah za stvarno lastno ime ali občno besedo, jezikoslovce vznemirja že dlje časa. Zlasti nemški in ruski jezikoslovci onomastiki zaradi rabe v značilnih občnoimenskih skladenjskih položajih vztrajajo pri občnoimenski kategorizaciji teh imen, drugi pa zahtevajo oblikovanje samostojne jezikoslovne kategorije, ki bo vključevala imena »dvoživke«, tj. imena z vrstnim ali lastnoimenskim značajem.

Odločitev, ali gre za lastna imena ali občne besede, je za slovenistiko pomembna tako zaradi vpliva na zapis male oz. velike začetnice (Coca-Cola proti kalodont) kot tudi zaradi stopnje pisne podomačitve (Gilette > žiletka 'britvica').

Pravila slovenskega pravopisa že leta 1991 (in enako v vseh nadaljnjih izdajah pravil do najnovejših) izpostavljajo dvojno naravo obeh pojavnih oblik:

- lastna imena se pojavljajo v lastnoimenskih skladenjskih položajih kot imenovalni prilastki (pisalni stroj Olivetti, gramofon Melodija, zobna krema Kalodont),

- v neprilastkovnih skladenjskih pa naj bi imena izgubila lastnoimenski značaj (SP 2001: § 147), npr.: Pišem z olivetijem (s pisalnim strojem Olivetti). Odzivi jezikoslovcev na to pravilo pravijo, da izpust skladenjskega jedra besedne zveze vedno ne implicira izgube lastnoimenske funkcije, npr. Vzemi Aspirin in pojdi spat.

In zdaj bolj konkreten odgovor:

a) V skladu s pravopisnimi pravili in z novimi ugotovitvami bi ime Schweppes pisali vedno z veliko začetnico in v citatni obliki, kadar nastopa kot nesklonljivi imenovalni prilastek ob občnoimenskem jedru: Hitra rast proizvodnje je predvsem posledica podpisa koncesijske pogodbe s korporacijo Coca Cola, ki je v svojo bogato zbirko pijač dodala še blagovno znamko Schweppes.

b) Kadar nastopa kot sklonljivi samostalnik in še vedno ohranja lastnoimenske funkcije (ime tovarne, znamka, ime izdelka = stvarna lastna imena), ga pišemo z veliko začetnico: Posledica negativnih dogajanj je tržna uveljavitev gaziranih brezalkoholnih pijač, npr. Coca-Cole in Schweppesa, ki so začele spodrivati Cockto – do takrat edino takšno pijačo pri nas.

V tem položaju nekatera imena začnemo sčasoma zapisovati tudi z malo začetnico in jih (če gre za imena, kjer razmerje glas – črka ni prekrivno) pisno prilagodimo slovenščini: Pili smo vodko s schweppsom/švepsom. Ta pojav onomastični teoretiki pojasnjujejo z večdenotativnostjo, kar pomeni, da ima lastno ime Schweppes več denotatov (ime podjetja, znamka, ime izdelka), z občno besedo schweppes/šveps pa lahko označujemo posamezne primerke določene serije izdelkov, ki pa so v nekaterih kontekstih lahko tudi označevalci vrste pijače: Ne pijem nobenih kol in švepsov.

c) Posebna kategorija so tista lastna imena, ki se po določenem času poobčnoimenijo (apelativizirajo). Iz preteklosti sta znana Superga in Kalodont, ki ju danes uporabljamo v vrstnem pomenu (npr. Ročno izdelane superge znamke Nike v proizvodnji stanejo pet dolarjev). Pri imenu Schweppes še ni prišlo do apelativizacije.

Doc. dr. Helena Dobrovoljc (januar 2013)