Imena izdelkov in znamke: »Excel« ali »excel« oz. »Word« ali »word«?

Submitted by helena_dobrovoljc on Pet, 11/07/2014 - 00:06
Vprašanje:

A je pravilno pisati Excel ali excel oz. Word ali word?

Primer 1: Za pisanje uporablja Word/word.

Primer 2: Podatke vnesi v Excelovo/excelovo datoteko.

Ključne besede: pravopis mala/velika začetnica Excel Word

a) Tako Excel in Word sta stvarni lastni imeni ameriškega proizvajalca programske opreme Microsoft, njuno polno imenovanje je Microsoft Word in Microsoft Excel. Ko ime zapišemo v tej obliki, je njun denotat nedvoumen: gre za zaščiteno blagovno znamko (kot Coca-Cola, McDonald's, Aspirin in Lego).  

b) Ti dve imeni sta v rabi postali večdenotativni, saj ne označujeta le znamke, temveč tudi izdelek (npr. v pomenu 'urejevalnik besedil znamke MS Word'), zato v neformalni rabi in v praktičnem sporočanju večkrat zasledimo zapis z malo začetnico: pišem v Wordu/wordu.

c) Kadar z izrazom word ne označujemo znamke in izdelka MS Word, temveč 'kateri koli urejevalnik besedil!, to pomeni da se je znamka poobčnoimenila, je raba male začetnice upravičena, če je seveda iz konteksta razvidno, da je beseda rabljena v generičnem pomenu.

Helena Dobrovoljc  (november 2014)