Dr. Tanja Mirtič

Znanstvena sodelavka, raziskovalka pri pripravi eSSKJ; Slovarja slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja

+386 1 4706 177

tanja.mirtic@zrc-sazu.si

Novi trg 4 (1. nadstropje)Oznake
34592 (ARRS)

Tanja Mirtič (1983) je raziskovalka v Leksikološki sekciji. Pri raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z glasoslovjem, naglasoslovjem in oblikoslovjem. Sodeluje pri pripravi tretje izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ) in Sprotnega slovarja slovenskega jezika (SSSJ). Posveča se tudi dialektologiji, predvsem dolenjskemu narečju, in bohemistiki.

Raziskovalna področja

 • glasoslovje
 • oblikoslovje
 • naglasoslovje
 • slovaropisje
 • narečjeslovje
 • bohemistika

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2016: znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2016: diploma iz češkega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2015: doktorat znanosti na temo Pregibnostno-naglasni vzorci knjižne slovenščine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2010: diploma iz primerjalnega slovanskega jezikoslovja in zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

 • 2011–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

 

Vodstvene funkcije:

 • 2020–: vodja fonolaboratorija
 • 2019–: vodja podoktorskega projekta Rastoča baza pravorečnih težav
 • 2016–2017: vodja delovne skupine Slovenščina in javno govorno izražanje: radio, televizija in gledališče pri ciljno-raziskovalnem projektu Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov
 • 2016–: vodja skupine za normativni protokol

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2016–: urednica za izgovor in pregibnostno-naglasne vzorce v tretji izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika
 • 2015: soavtorica koncepta novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika
 • 2014–: urednica za naglas, izgovor in oblike v Sprotnem slovarju slovenskega jezika
 • 2014: sourednica druge, dopolnjene in deloma prenovljene izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika
 • 2012: soavtorica Slovarja novejšega besedja slovenskega jezika
Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Rastoča baza pravorečnih težav (podoktorski_raziskovalni • 01. julij 2019 - 30. junij 2021)
Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika (19. julij 2017 - 30. september 2021)
Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije (04. maj 2020 - 31. avgust 2022)
Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Leksikologija H353
Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590

Ključne besede
glasoslovje
naglasoslovje
govorjeni jezik
slovaropisje
bohemistika