Martin Ahlin (1948-2020)

Raziskovalec v Leksikološki sekciji

Glavno področje dela sta slovenska leksikologija in leksikografija. Dela pri nastajajočem slovarju slovenskih sinonimov. Kot urednik je sodeloval pri izdelavi 3., 4. in 5. knjige Slovarja slovenskega knjižnega jezika in pri izdelavi Slovenskega pravopisa (zanj je obdelal vse glagolske iztočnice). Kot član uredniškega odbora je sodeloval tudi pri izdelavi Pravil Slovenskega pravopisa.

Nagrada Prešernovega sklada za študente, 1974
  1. Slovar sinonimov slovenskega jezika: splošna določila in opis zgradbe slovarskih sestavkov z vzorčno predstavitvijo. Založba  ZRC SAZU, ZRC SAZU, Ljubljana 2003.
  2. Slovenski pravopis. Založba ZRC SAZU, ZRC SAZU, Ljubljana 2001,
  3. Slovar slovenskega knjižnega jezika V. DZS, Ljubljana 1991.
  4. Slovenski pravopis 1, Pravila. DZS, Ljubljana 1990.
  5. Slovar slovenskega knjižnega jezika IV. DZS, Ljubljana 1985.
  6. Slovar slovenskega knjižnega jezika III. DZS, Ljubljana 1979.

V študijskem letu 1973/74 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomiral iz dvopredmetne skupine slovenščina (A) in angleščina (B).

Od leta 1974 je redno zaposlen v Leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša.

Leta 1979 se je udeležil dvomesečnega tečaja slovaščine v okviru SASS v Bratislavi, od leta 1982 pa je bil član Jezikovnega razsodišča v okviru tedanje SZDL.

Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Leksikologija H353

Ključne besede
sinonimija
glagol
pravopis
slovaropisje