Knjižničarka

Telefon:
01 470 61 82
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Skrbi za inštitutsko knjižnico.

Ureja inštitutske bibliografije v okviru ZRC-ja.

Je članica Strokovnega sveta Centralne tehniške knjižnice.

Življenjepis

Rojena 14. 11. 1960 v Ljubljani.

Zaključila je višješolski študij pedagogike in slovenistike na FF v Ljubljani.

Od leta 1985 do leta 1995 je poučevala slovenščino na Osnovni šoli Polje pri Ljubljani.

Od leta 1995 je redno zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.