Alenka Porenta

Knjižničarka; višji področni referent I+386 1 470 61 82

alenka.porenta@zrc-sazu.si

Novi trg 4 (1. nadstropje)


Oznake
17537 (ARRS)

Alenka Porenta (14. 11. 1960) je knjižničarka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Je članica uredniškega odbora portala Fran, področna urednica Poročila o delu ZRC SAZU, sodeluje pri urejanju spletnih strani inštitutskih publikacij, pri organizaciji in izvedbi simpozijev, priložnostnih razstav, soureja objavljene osebne bibliografije, občasno ureja vire in literaturo inštitutskih monografij.

Izobrazba, naziv

 • 1996: strokovni izpit iz bibliotekarstva za naziv višji knjižničar, NUK, Ljubljana
 • 1993: naziv mentorica, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana
 • 1991: strokovni izpit iz poučevanja slovenskega jezika s književnostjo, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana
 • 1990: diploma – višješolski študij iz slovenskega jezika s književnostjo in pedagogike, FF Ljubljana
 • 1979: matura na Gimnaziji Poljane v Ljubljani, jezikovna smer

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter sposobnosti

Zaposlitve:

 • 1995–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
 • 1986–1995: predmetna učiteljica slovenskega jezika s književnostjo na OŠ Polje
 • 1984–1986: tajnica na Zavodu za ribištvo Slovenije, Ljubljana
 • 1982–1984: predmetna učiteljica slovenskega jezika s književnostjo na OŠ Polje

 

Vodstvene funkcije

 • 1986–1995: vodja aktiva učiteljev slovenščine na OŠ Polje

 

Drugo

 • Scenarij, režija in vodenje: kulturni dnevi in valete na OŠ Polje (1983–1984, 1986–1995); občinska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku v Kulturnem domu španski borci v Mostah (1987)
 • Bronasta značka za aktivno in plodno delo na področju obujanja in negovanja slovenskega ljudskega izročila, Zveza kulturnih organizacij Slovenije, Združenje folklornih skupin Slovenije (1986)
Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Naravna in kulturna dediščina (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika (19. julij 2017 - 30. september 2021)