Knjižničarka; višji področni referent I

Telefon:
+386 1 470 61 82
E-naslov:
Lokacija:
Novi trg 4 (1. nadstropje)
Oznake:
17537 (ARRS)
Raziskovalna dejavnost

Alenka Porenta (14. 11. 1960) je knjižničarka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Je članica uredniškega odbora portala Fran, področna urednica Poročila o delu ZRC SAZU, sodeluje pri urejanju spletnih strani inštitutskih publikacij, pri organizaciji in izvedbi simpozijev, priložnostnih razstav, soureja objavljene osebne bibliografije, občasno ureja vire in literaturo inštitutskih monografij.

Izobrazba, naziv

 • 1996: strokovni izpit iz bibliotekarstva za naziv višji knjižničar, NUK, Ljubljana
 • 1993: naziv mentorica, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana
 • 1991: strokovni izpit iz poučevanja slovenskega jezika s književnostjo, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana
 • 1990: diploma – višješolski študij iz slovenskega jezika s književnostjo in pedagogike, FF Ljubljana
 • 1979: matura na Gimnaziji Poljane v Ljubljani, jezikovna smer

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter sposobnosti

Zaposlitve:

 • 1995–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
 • 1986–1995: predmetna učiteljica slovenskega jezika s književnostjo na OŠ Polje
 • 1984–1986: tajnica na Zavodu za ribištvo Slovenije, Ljubljana
 • 1982–1984: predmetna učiteljica slovenskega jezika s književnostjo na OŠ Polje

 

Vodstvene funkcije

 • 1986–1995: vodja aktiva učiteljev slovenščine na OŠ Polje

 

Drugo

 • Scenarij, režija in vodenje: kulturni dnevi in valete na OŠ Polje (1983–1984, 1986–1995); občinska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku v Kulturnem domu španski borci v Mostah (1987)
 • Bronasta značka za aktivno in plodno delo na področju obujanja in negovanja slovenskega ljudskega izročila, Zveza kulturnih organizacij Slovenije, Združenje folklornih skupin Slovenije (1986)
Izbrani projekti

Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika (19. julij 201730. september 2021)

Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Naravna in kulturna dediščina (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)