Tajnica

Telefon:
01 470 61 60
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Opravlja administrativna dela. V okviru Leksikološke sekcije je računalniško vnašala gesla in popravke za Slovenski pravopis (2001) in Slovar stare knjižne prekmurščine (2006).

Življenjepis

Končala je Trgovsko akademijo. Konec leta 1997 se je zaposlila na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, najprej  v Leksikološki sekciji, od sredine leta 1999 dalje v tajništvu.