Višja znanstvena sodelavka, docentka, raziskovalka pri pripravi novih pravopisnih pravil in slovarja

Telefon:
+386 1 4706 433
E-naslov:
Lokacija:
Novi trg 4 (1. nadstropje)
Povezave:
Oznake:
17092 (ARRS)
0000-0003-4054-3758 (ORCID)
54906815600 (Scopus)
Raziskovalna dejavnost

Aleksandra Bizjak Končar (26. 7. 1963) je raziskovalka v Pravopisni sekciji. Pred tem se je ukvarjala z leksikografskimi projekti v povezavi s korpusnimi metodami. Njeno raziskovalno zanimanje je usmerjeno v leksikografijo, korpusno jezikoslovje, funkcijsko slovnico in semantiko, besediloslovno analizo in žanrsko teorijo. Med objavami s teh področij je knjiga iz leta 2005 Pridiga kot žanr (založba ZRC SAZU). Sodeluje pri pripravi ePravopisa. Na Univerzi v Novi Gorici je predavateljica za predmete slovenski jezik, besediloslovje in slovenski jezik v izobraževanju.

Raziskovalna področja

 • besediloslovje in besedilna semantika
 • sistemsko-funkcijska teorija jezika
 • korpusno jezikoslovje in oblikoslovno označevanje
 • leksikologija in leksikografija
 • normativistika in pravopis

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2012–: višja znanstvena sodelavka, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2009: docentka za slovenski jezik, Univerza v Novi Gorici
 • 2004: doktorat na temo Jezikoslovne osnove pridige kot žanra, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • 1994: magisterij na temo »Sermons as a genre« (Pridiga kot žanr), Šola za angleščino, jezikoslovje in medije, Univerza Macquarie, Sydney
 • 1987: diploma na Filozofski fakulteti, Univerza v Ljubljani (A – slovenski jezik in književnost, B – primerjalna književnost)
 • 1982: matura na gimnaziji Nova Gorica

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

 • 2004–: honorarna zaposlitev, Univerza v Novi Gorici
 • 1996–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
 • 1995–1996: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • 1994–1995: Ministrstvo za promet in zveze
 • 1989–1994: Šola za moderne jezike, Univerza Macquarie, Avstralija

 

Vodstvene funkcije:

 • 2018–2020: vodenje del v Jezikovni svetovalnici za učitelje slovenščine v okviru projekta Spletni portal Franček
 • 2008–2012: vodenje in souredništvo pri Slovarju novejšega besedja
 • 2004–2005: vodenje novoustanovljene Šole za slovenske študije na Univerzi v Novi Gorici
 • 1994–1995: vodenje oddelka za stike z javnostjo na Ministrstvu za promet in zveze
 • 1989–1994: vodenje novoustanovljene dodiplomske študijske smeri Slovenski jezik na Šoli za moderne jezike na Univerzi Macquarie v Sydneyju

 

Mentorstvo:

 • uvajanje novih sodelavcev: Nina Ledinek, Andrej Perdih, Mija Michelizza, Boris Kern, Špela Petric Žižić, Nataša Gliha Komac, Domen Krvina
 • mentorstvo in somentorstvo pri diplomskih nalogah: Jerneja Šajn, Mojca Perkon

 

Drugo:

 • mednarodno pedagoško delo: Sydney (1989–1994)

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2013–2020: članica ožjega sestava Pravopisne komisije ZRC SAZU in SAZU in delovne skupine za pripravo novih pravopisnih pravil
 • 2012–2019: članica uredniškega odbora Jezikovne svetovalnice Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2011, 2013, 2015, 2017, 2019: članica programsko-organizacijskega odbora mednarodnega znanstvenega simpozija Škrabčevi dnevi
 • 2010: članica programskega odbora mednarodne konference sistemsko-funkcijskega jezikoslovja na temo »Complexities of meaning in text«
 • 1989–1994: članica komisije za pripravo jezikovih testov za prevajalce za področje slovenščine pri avstralski organizaciji »Ethnic Affairs Commission of New South Wales«
 • 1989–1994: članica komisije za ocenjevanje literarnih del s področja južnoslovanskih jezikov pri »Australian Council for the Arts« in za avstralsko televizijo »ABC«

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2014–2019: soavtorstvo pri Pravopisnih kategorijah ePravopisa
 • 2014–2019: souredništvo in soavtorstvo pri pripravi novega pravopisnega slovarja – ePravopisa
 • 2012: sourednica pri izdaji slovarja, vitalnega pomena za slovensko slovaropisje: Slovar novejšega besedja slovenskega jezika
 • 1996–2002: soavtorstvo pri nacionalno pomembnem znanstvenem korpusu Nova beseda
 • 1996–2002: soavtorica pri prvem slovenskem oblikoslovnem označevalniku za slovenščino
 • 2007–: članica mednarodnega združenja »European Systemic Functional Linguistics Association«
 • 2007–: članica mednarodnega združenja »International Systemic Functional Linguistics Association«     
 • 1992–1993: štipendija avstralske vlade za podiplomski študij »Special Overseas Postgraduate Award«
Izbrane publikacije
Izbrani projekti

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Leksikologija H353 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 • Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590 

Ključne besede

uporabno jezikoslovje • sistemsko-funkcijsko jezikoslovje • besediloslovje • pomenoslovje • korpusno jezikoslovje • leksikologija • leksikografija • normativistika 

Priznanja in nagrade

1992–1993: štipendija avstralske vlade za podiplomski študij »Special Overseas Postgraduate Award«