Dr. Aleksandra Bizjak Končar

Višja znanstvena sodelavka, raziskovalka pri pripravi eSSKJ; Slovarja slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja+386 1 4706 433

aleksandra.bizjak@zrc-sazu.si

Novi trg 4 (1. nadstropje)Oznake
17092 (ARRS)

Aleksandra Bizjak Končar (26. 7. 1963) je raziskovalka v Leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Njeno raziskovalno zanimanje je usmerjeno v leksikografijo, korpusno jezikoslovje, funkcijsko slovnico in semantiko, besediloslovno analizo in žanrsko teorijo. Med objavami s teh področij je knjiga iz leta 2005 Pridiga kot žanr (založba ZRC SAZU). Sodeluje pri pripravi tretje izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ). Pred tem je bila predavateljica za slovenščino na Univerzi v Novi Gorici in Univerzi Macquarie v Sydneyju. 

 

Raziskovalna področja

 • besediloslovje in besedilna semantika
 • sistemsko-funkcijska teorija jezika
 • korpusno jezikoslovje in oblikoslovno označevanje
 • leksikologija in leksikografija
 • normativistika in pravopis

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2012–: višja znanstvena sodelavka, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2009: docentka za slovenski jezik, Univerza v Novi Gorici
 • 2004: doktorat na temo Jezikoslovne osnove pridige kot žanra, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • 1994: magisterij na temo »Sermons as a genre« (Pridiga kot žanr), Šola za angleščino, jezikoslovje in medije, Univerza Macquarie, Sydney
 • 1987: diploma na Filozofski fakulteti, Univerza v Ljubljani (A – slovenski jezik in književnost, B – primerjalna književnost)
 • 1982: matura na gimnaziji Nova Gorica

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

 • 1996–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
 • 2004–2019: honorarna zaposlitev, Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici
 • 1995–1996: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • 1994–1995: Ministrstvo za promet in zveze 
 • 1989–1994: Šola za moderne jezike, Univerza Macquarie, Avstralija

 

Vodstvene funkcije:

 • 2018–2020: vodenje del v Jezikovni svetovalnici za učitelje slovenščine v okviru projekta Spletni portal Franček
 • 2008–2012: vodenje in souredništvo pri Slovarju novejšega besedja
 • 2004–2005: vodenje novoustanovljene Šole za slovenske študije na Univerzi v Novi Gorici
 • 1994–1995: vodenje oddelka za stike z javnostjo na Ministrstvu za promet in zveze
 • 1989–1994: vodenje novoustanovljene dodiplomske študijske smeri Slovenski jezik na Šoli za moderne jezike na Univerzi Macquarie v Sydneyju

 

Mentorstvo:

 • uvajanje novih sodelavcev: Nina Ledinek, Andrej Perdih, Mija Michelizza, Boris Kern, Špela Petric Žižić, Nataša Gliha Komac, Domen Krvina
 • mentorstvo in somentorstvo pri diplomskih nalogah: Jerneja Šajn, Mojca Perkon

 

Drugo:

 • mednarodno pedagoško delo: Sydney (1989–1994)

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2013–2020: članica ožjega sestava Pravopisne komisije ZRC SAZU in SAZU in delovne skupine za pripravo novih pravopisnih pravil
 • 2012–2019: članica uredniškega odbora Jezikovne svetovalnice Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2011, 2013, 2015, 2017, 2019: članica programsko-organizacijskega odbora mednarodnega znanstvenega simpozija Škrabčevi dnevi
 • 2010: članica programskega odbora mednarodne konference sistemsko-funkcijskega jezikoslovja na temo »Complexities of meaning in text«
 • 1989–1994: članica komisije za pripravo jezikovih testov za prevajalce za področje slovenščine pri avstralski organizaciji »Ethnic Affairs Commission of New South Wales«
 • 1989–1994: članica komisije za ocenjevanje literarnih del s področja južnoslovanskih jezikov pri »Australian Council for the Arts« in za avstralsko televizijo »ABC«

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2014–2019: soavtorstvo pri Pravopisnih kategorijah ePravopisa
 • 2014–2019: souredništvo in soavtorstvo pri pripravi novega pravopisnega slovarja – ePravopisa
 • 2012: sourednica pri izdaji slovarja, vitalnega pomena za slovensko slovaropisje: Slovar novejšega besedja slovenskega jezika
 • 1996–2002: soavtorstvo pri nacionalno pomembnem znanstvenem korpusu Nova beseda
 • 1996–2002: soavtorica pri prvem slovenskem oblikoslovnem označevalniku za slovenščino
 • 2007–: članica mednarodnega združenja »European Systemic Functional Linguistics Association«
 • 2007–: članica mednarodnega združenja »International Systemic Functional Linguistics Association«     
 • 1992–1993: štipendija avstralske vlade za podiplomski študij »Special Overseas Postgraduate Award«
1992–1993: štipendija avstralske vlade za podiplomski študij »Special Overseas Postgraduate Award«
Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352
Leksikologija H353
Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360
Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590

Ključne besede
uporabno jezikoslovje
leksikologija
leksikografija
pomenoslovje
korpusno jezikoslovje