Skip to main content
Zbrani spisi 1. Jezikovnozgodovinske in dialektološke razprave.


Avtor: Jakob Rigler
Leto: 2001


V knjigi je 42 razprav, razvrščenih v pet razdelkov: Razprave o razvoju slovenskega glasovja (13), Dialektološke razprave (14), Razprave o naglasu (4), Razprave o jezikovnih razmerjih (4) ter Ocene in polemike (7). Razprave o knjižnem jeziku naj bi prinesli Zbrani spisi 2. Uredniški Dodatki (150 strani) vsebujejo seznam strokovne literature, ki jo je uporabljal Jakob Rigler, seznam krajšav, dopolnjeno Riglerjevo bibliografijo, bibliografijo člankov o njegovem življenju, raziskovalnem delu in odmevih nanj ter o polemikah, v katere se je vključeval sam ali pa so med zagovorniki in nasprotniki Riglerjevih stališč tekle po njegovi smrti. Pridano je tudi kazalo zemljevidov in skic ter imensko, stvarno in besedno kazalo.

Zbrani spisi 1 predstavljajo Jakoba Riglerja predvsem kot zgodovinarja in dialektologa slovenskega jezika – najsi bo v vlogi znanstvenega razpravljalca, kritika in polemika ali strokovno-poljudnega jezikoslovca.Redna cena
16,00 €

Spletna cena
14,40 €


Ključne besede
fonetika
narečja
slovenščina
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR