Opis

Slovar vsebuje okoli 23 000 slovarskih sestavkov tako s specialnih področij veterinarstva, kot so anatomija, fiziologija, parazitologija, patologija, mikrobiologija živalstva, kot sorodnih ved, ki so del študija veterine, na primer kemija, fizika, biologija. Med geselske članke so uvrščena tudi imena znanstvenikov, po katerih se poimenujejo posamezne bolezni, mikroorganizmi ali posamezni deli telesa. Geselske iztočnice so enobesedne slovenske, latinske so predvsem za poimenovanje bolezni, delov telesa, taksonomsko poimenovanje družin, rodov in vrst zajedavcev, mikroorganizmov, za veterino pomembnih rastlin. Nekatere iztočnice so večbesedne in imajo vlogo citata. Geselski članek vsebuje poleg razlage izraza še morebitne zveze s tem izrazom in pri nadrejenem strokovnem izrazu tudi njihove razlage. Uveljavljeno je načelo gnezdenja, prikazan je odnos med posameznimi izrazi (prednostni ali manj priporočeni, uveljavljeni izrazi) in primerjave med njimi.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani

ISBN

978-961-254-460-7

Specifikacija

trda vezava • 17 × 24 cm • 733 strani

Cena

66,00 EUR (redna)
49,00 EUR (klubska)