Terminološki slovar betonskih konstrukcij.

Glavna urednika: Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer
Založnik: Založba ZRC
Leto: 2021


Terminološki slovar betonskih konstrukcij je prvi slovenski razlagalni terminološki slovar s področja betonskih konstrukcij, ki zajema terminologijo različnih podpodročij betonskih konstrukcij, kot so npr. materiali, armiranje, modeliranje, tehnologija, konstrukcije. Slovar prikazuje sodobno slovensko terminologijo s tega področja. Vsebuje 1296 iztočnic, poleg definicij in podatkov o prednostnih terminih pa vsebuje tudi 1255 angleških ustreznikov in 1195 nemških ustreznikov. Slovar je nastal na podlagi pojmovnega pristopa, pri katerem interdisciplinarno sodelujejo področni strokovnjaki in terminologi, torej jezikoslovci. Namenjen je zlasti strokovnjakom s področja konstrukcij in gradbeništva sploh, pa tudi bližnjih strok, kot je npr. arhitektura. Za uporabo slovarja se predvideva določeno strokovno predznanje, vsekakor pa ga lahko s pridom uporabijo tudi študentje gradbeništva, prevajalci, strokovnjaki v praksi, tj. v gradbenih podjetjih, državni upravi in drugod, in tudi vsi drugi, ki potrebujejo strokovno verodostojno informacijo o terminologiji tega področja.



Cena (redna)
28.00 €

Cena (klubska)
23.00 €
Knjižni klub Založbe ZRC




Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR