Sprotni slovar slovenskega jezika 2020

Avtor: Domen Krvina
Leto: 2021


Sprotni slovar slovenskega jezika 2020 prinaša novejše, uveljavljajoče se besedje, ki ga še ni v drugih slovarjih, predlagajo pa ga zlasti jezikovni uporabniki, in v nekoliko manjši meri najnovejše pomene besedja, ki je v drugih slovarjih že zajeto. Iztočnice so opremljene s polnimi oblikoslovnimi podatki in temeljnimi podatki o pomenu, rabi in morebitni zaznamovanosti besede. Za nabor besedja v slovarju je zaradi njegove ažurnosti značilen velik vpliv zunanjih okoliščin, kar se je še posebej pokazalo v letu 2020 – v slovar je prišlo mnogo t. i. koronabesedja: zloženke s korona-, zloženke tipa samoizolacija in besedne zveze, kot so socialna distanca, bela/rdeča/siva cona ipd.Še ...Ključne besede
COVID-19
jezikoslovje
knjižni jezik
novejše besedje
slovarji
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR