Naslov:
Sprotni slovar slovenskega jezika 2018
Avtor:
Drugi avtorji:
področna urednica za naglas, izgovor in oblike Tanja Mirtič
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Sprotni slovar slovenskega jezika 2018 prinaša novejše, uveljavljajoče se besedje, ki ga še ni v drugih slovarjih, predlagajo pa ga zlasti jezikovni uporabniki, in v nekoliko manjši meri najnovejše pomene besedja, ki je v drugih slovarjih že zajeto. Iztočnice so opremljene s polnimi oblikoslovnimi podatki in temeljnimi podatki o pomenu, rabi in morebitni zaznamovanosti besede. Pri poimenovanjih za osebe slovar med iztočnice uvršča tudi feminative, brž ko so v jezikovnem gradivu zaznani.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0165-7

Specifikacija

internetna objava • pdf • 116 strani