Naslov:
Spremna besedila k slovenskim slovnicam (1584–1956)
Izbral in uredil:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V elektronski knjigi so zbrana vsa pomembnejša spremna besedila iz slovnic, ki jih obravnava portal (tako iz osnovnih izdaj kot po potrebi tudi iz ponovnih, predelanih izdaj). Izbor je treba razumeti kot delovno gradivo za bodočo kritično izdajo vseh jezikoslovnih spremnih besedil iz slovnic, slovarjev in drugih knjižnih del.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-797-4

Specifikacija

internetna objava • pdf • 356 strani