Šolski slovar slovenskega jezika 2021

Avtorica: Špela Petric Žižić
Leto: 2022


Šolski slovar slovenskega jezika 2021 vključuje 2042 slovarskih sestavkov in je namenjen učencem, starim od 6 do 10 let. Opisuje sistem knjižne slovenščine in zato obravnava samo leksikalne enote knjižnega jezika. Koncept slovarja temelji na uveljavljenih leksikografskih načelih. Prinaša leksikografsko utemeljen prikaz informacij, prilagojen sposobnostim in znanju najmlajših uporabnikov. Slovar obravnava le leksikalne enote knjižnega jezika in vključuje večbesedne lekseme, tako nefrazeološke kot frazeološke. Glavni vir gradiva je Korpus šolskih besedil slovenskega jezika, ki zajema učbeniška besedila, otroško literaturo izbranih avtorjev in gradivo šolskih spisov. Obravnavana leksika je tako zajeta iz besedil, ki so za otroke te starosti glavni vir novega knjižnega besedišča, ter obsega zlasti knjižni jezik leposlovja in osnovno terminologijo pri pouku obravnavanih znanstvenih in strokovnih področij, pri čemer so le-ta kar se da enakovredno zastopana. Ker Šolski slovar slovenskega jezika služi tudi kot učni pripomoček, je temeljna leksika vključena zlasti po kriterijih problemskega izbiranja (glede na pravopis, pravorečje in oblike).Ključne besede
didaktika
otroški slovarji
razlagalni slovarji
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR