Šolski etimološki slovar slovenskega jezika 2021

Avtor: Marko Snoj
Leto: 2022


Šolski etimološki slovar slovenskega jezika 2021 je zasnovan na potrebi, da tudi mladostniki s še ne zadostnim jezikoslovnim in zgodovinskim znanjem dobijo vpogled v zgodovino in predzgodovino besed, ki jih vsakodnevno uporabljajo. Zato je slovarski geslovnik vezan na geslovnik Šolskega slovarja slovenskega jezika, etimološke razlage pa podane na način, ki kljub poenostavitvam ustrezajo znanstveni resnici. Slovar sestoji iz 2042 enot. Naslovni besedi najprej sledi ugotovitev o domačem ali tujem izvoru. Če je beseda domačega izvora in je nastala ali je motivirana znotraj slovenskega jezika, je v nadaljevanju povedano, iz katere besede je tvorjena. Če je nastala v splošnoslovanskih, praslovanskih ali še starejših, morda praindoevropskih časih, so v nadaljevanju navedene sorodne besede iz izbranih sorodnih jezikov in podana praslovanska, po potrebi še starejša rekonstrukcija, tej pa sledi etimološka razlaga. Če je beseda tujega izvora, je najprej navedena tujejezična predloga, tej pa sledi njena etimološka razlaga. Pri besedah domačega izvora je naveden časovni okvir nastanka, pri besedah tujega izvora pa časovni okvir prevzema.Ključne besede
didaktika
etimologija
etimološki slovarji
razlagalni slovarji
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR