Skip to main content
Slovenski pravopis [tretji natis]


Uredil: Jože Toporišič
Leto: 2007


Slovenski pravopis 2001 predstavlja izrazno stran slovenščine, tj. pisno in glasovno-naglasno problematiko, ter oblikoslovje in stilistiko z normativnega vidika. V knjigi so skupaj objavljena pravopisna pravila (6., ponovno pregledana izdaja) in pravopisni slovar. Slovarski del obsega nad 130.000 iztočnic in podiztočnic na več kot 1500 straneh. Prinaša občno- in lastnoimensko besedje: slednje zajema imena slovenskih občin, pošt, župnij, 500 najpogostejših slovenskih priimkov, imena domačih in tujih znanih osebnosti in imena drugih pomembnejših zemljepisnih danosti. Namenjen je vsem uporabnikom slovenskega knjižnega jezika, pa naj besede tvorijo, tj. pišejo ali govorijo, ali pa jih sprejemajo, tj. berejo ali poslušajo. Pri tem pravila podajajo teorijo pisanega in govorjenega jezika, slovar pa s teh stališč prikazuje vsako dovolj pogosto rabljeno besedo.

Aprila 2012 smo ceno Slovenskega pravopisa 2001 iz prvotnih 96 EUR znižali na 59 EUR. Vsak kupec knjižne verzije brezplačno prejmo tudi izvod slovarja na CD-ROM-u.

Slovenski pravopis na CD-ju je elektronski slovar, ki sledi knjižni izdaji Slovenskega pravopisa. Izdelan je v sistemu Amebisovega pregledovalnika ASP32, ki omogoča hitro in učinkovito iskanje po pravopisnem slovarju ter uporabniku zagotavlja smiselno razvrščanje dobljenih podatkov. Vsebuje nad 130.000 slovarskih sestavkov in je najsodobnejši slovarski priročnik pri nas. Uporabnost paketa povečujejo pregledno urejena pravopisna pravila v formatu Acrobat Reader.

Od oktobra 2011 je iz izdelka umaknjena aktivacijska zaščita. Enolicenčne verzije programa, tudi vse tiste, ki so bile prodane od leta 2003, lahko odslej namestite na več kot en računalnik in aktivirate le prek spleta (ročna telefonska namestitev ni več možna). Uporabniki operacijskega sistema Windows 7 ali višje le s pomočjo posebnega programa na Amebisovem strežniku. Program na svoj računalnik lahko prenesete iz spletnih strani ZRC ali podjetja Amebis, kjer najdete tudi posebne ponudbe za mrežne verzije programa (za podjetja).Redna cena
59,00 €

Spletna cena
53,10 €


Ključne besede
pravopis
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR