Slovenski knjižni jezik 16. stoletja. Razprave o oblikoslovju, besedotvorju, glasoslovju in pravopisu

Avtorica: Majda Merše
Založnik: Založba ZRC
Leto: 2009


Monografija obravnava predvsem oblikoslovno in besedotvorno problematiko slovenskega knjižnega jezika v obdobju njegovega nastanka. Čeprav se delo osredinja na glagol in njegove kategorije, so vključene tudi druge besedne vrste, v prid širine opisa pa pritegnjene tudi druge ravnine jezikovne zgradbe (pisna, glasoslovna, skladenjska). Odkrivanje sistemskih potez knjižnega jezika najpogosteje poteka preko analize jezika vzročnih besedil osrednjih piscev (zlasti Trubarja, Dalmatina in Krelja). K celovitejšemu pregledu prispevajo tudi rezultati preverjanja vpliva tujih prevodnih predlog ter dodane diahrone osvetlitve.Cena (redna)
19.50 €

Cena (klubska)
16.50 €
Knjižni klub Založbe ZRC


Ključne besede
16. st.
besedotvorje
glasoslovje
knjižni jezik
oblikoslovje
pravopis
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR