Naslov:
Slovenski jezik
Slovene Linguistic Studies
Uredniški odbor:
Svet zbornika:
Wayles Browne (Cornell University), Janez Orešnik (SAZU), Tom Priestly (Alberta)
Obdobje:
od 1997
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Slovenski jezik/Slovene Linguistic Studies je revija, namenjena jezikoslovju, in sicer izključno slovenističnim prispevkom. Razpoznavni znak revije sta večjezičnost in mednarodni značaj. Revija želi prispevati k nastajanju kakovostnih slovenističnih jezikoslovnih raziskav, obogatenih z idejami in dognanji raziskovalcev različnih strokovnih usmeritev, izobrazbe in kulturnih pogledov.

 

Naslovi
Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 9/2013
Slovenski jezik

Uredila: Kozma Ahačič, Grant H. Lundberg
Leto: 2013

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelja

College of Humanities, Brigham Young University, Provo, Utah • The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas, Lawrence

ISSN

1408-2616

Domača stran

http://sjsls.byu.edu/

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm

Cena

11.00 EUR (posamezna številka [vsako drugo leto])