Naslov:
Slovenski jezik
Slovene Linguistic Studies
Uredniški odbor:
Svet zbornika:
Wayles Browne (Cornell University), Janez Orešnik (SAZU), Tom Priestly (Alberta)
Obdobje:
od 1997
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies je revija, namenjena jezikoslovju, in sicer izključno slovenističnim prispevkom. Razpoznavni znak revije sta večjezičnost in mednarodni značaj. Revija želi prispevati k nastajanju kakovostnih slovenističnih jezikoslovnih raziskav, obogatenih z idejami in dognanji raziskovalcev različnih strokovnih usmeritev, izobrazbe in kulturnih pogledov.

Do leta 2011 (letnik 8) sta bila sourednika Marko Snoj in Marc Greenberg, soizdajatelj pa The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas, Lawrence. Od leta 2013 (letnik 9) sta sourednika Kozma Ahačič in Grant H. Lundberg, soizdajatelj pa College of Humanities, Brigham Young University, Provo, Utah, ki je gostitelj spletišča, na katerem so prav tako objavljene elektornske različice (pdf) revije. Od leta 2019 (letnik 12) sta tehnični sourednici Mija Michelizza in Duša Race.

 

Naslovi
Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 9/2013
Slovenski jezik

Uredila: Kozma Ahačič, Grant H. Lundberg
Leto: 2013

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

College of Humanities, Brigham Young University, Provo, Utah

ISSN

1408-2616

ISSN (elektronska izdaja)

1581-1271

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm

Cena

11.00 EUR (posamezna številka [vsako drugo leto])