Slovar zvonjenja in pritrkavanja

Avtorji: Matjaž Ambrožič, Ljudmila Bokal, Tomaž Klopčič, Mojca Kovačič
Leto: 2017


Zvonjenje in pritrkavanje sta dragoceni del slovenske kulturne dediščine, kar se kaže v izjemno bogatem izrazju, ki je odraz vpetosti pojmov v stvarnosti. Slovar prinaša 1035 izrazov s področij ljubiteljskega in strokovnega ukvarjanja z zvonjenjem in pritrkavanjem. Zvonove razkriva kot vsestransko glasbilo kulturne, etnomuzikološke, umetniške in v primerih, ko gre za zvonove starejše letnice, tudi zgodovinske vrednosti. Poleg sodobnega izrazja, med katerimi je veliko narečnih besed, delno prinaša pretekle izraze, sega pa tudi v slovenski zamejski prostor. Enojezičnost razlagalnega terminološkega slovarja je presežena z dodanimi angleškimi ustreznicami in z obrnjenim angleško-slovenskim slovarjem. S tem se ponuja možnost, da se s posebnostmi slovenskega zvonjenja in pritrkavanja seznanijo tudi poznavalci v mednarodnem prostoru. Slovar je namenjen strokovnjakom z vseh raznovrstnih področij, ki jih zvonjenje vsebuje, ljubiteljem zvonjenja in pritrkavanja, pritrkovalcem samim in drugim, ki jih privlačijo zvoki naših zvočnih krajin. Želeti je, da bi slovar spodbudil nove tovrstne raziskave in da bi zvonoslovje dobilo ustrezno mesto v okviru stroke in znanosti.Še ...

Mojca Mavec: Slovar zvonjenja in pritrkavanja; TV Slovenija 1, Dobro jutro 9.3.2018
Vojko Urbančič: ZVON POVSOD ZVONI BIM, BAM, BOM; Delo 3.10.2017
Tadej Košmrlj: SLOVAR ZVONJENJA IN PRITRKAVANJA; Radio Slovenija 2, Val 202 8.9.2017 ob 8.00Redna cena
15,00 €

Spletna cena
13,50 €


Ključne besede
angleščina
etnomuzikologija
Evropa
ljudska glasba
narečni izrazi
pritrkavanje
slovarji
Slovenija
slovenščina
terminologija
terminološki slovarji
zvonarstvo
zvonjenje
zvonovi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR