Slovar slovenskega knjižnega jezika. Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja

Avtor: Inštitut za slovenski jezik ZRC SAZU
Leto: 2014


Slovar slovenskega knjižnega jezika je temeljni dokument slovenščine, ki z besedami in besednimi zvezami ter njihovimi pomeni in ponazarjalnimi primeri potrjuje naš obstoj, opisuje resničnost okoli nas in naš pojmovni svet. Prva izdaja, ki je izhajala v letih 1970–1991 in je bila potem še dvakrat ponatisnjena, dostopna pa je še v več nespremenjenih elektronskih, tudi spletnih objavah, je vsebovala opis slovenskega besedja od druge polovice 19. stoletja do zaključka urejanja posameznih knjig, za zadnje črke abecede torej do leta 1989, osredinjala pa se je na 20. stoletje, zlasti na čas po drugi svetovni vojni. Druga izdaja ohranja vse bistvene prvine izvirnega slovarskega besedila, jim dodaja na novo nastale in uveljavljene besede in pomene, ob tem pa kar se da upošteva sodobno jezikovno gradivo in v prenovljeni podobi prinaša opise mnogih besednih enot, katerih prvotne prikaze je duh današnjega časa presegel. Dopolnjeno in deloma prenovljeno slovarsko besedilo torej razširja časovni razpon opisa besedja kultiviranega slovenskega jezikovnega standarda na več kot poldrugo stoletje, od naših literarnih klasikov do sodobnosti.

Cena
samo po predhodnem naročilu naprodaj v knjigarni Azil


Ključne besede
knjižni jezik
slovarji
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR