Naslov:
Slovar oblačilnega izrazja ziljskega govora v Kanalski dolini
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Spletni večpredstavnostni slovar oblačilnega izrazja je eden izmed delnih rezultatov popisa ogroženega slovenskega ziljskega narečja v jezikovno mešanem okolju Kanalske doline v Italiji. Popis je v sodelovanju s Slovenskim kulturnim središčem Planika Kanalska dolina potekal v letih 2003–2014. Gradivska zbirka, uporabljena za dve knjižni izdaji slovarja (Shranli smo jih v bančah, ¹2007, ²2015), je bila za spletno postavitev pregledana in dopolnjena, iztočnice in slovarski zgledi pa povezani z zbirko zvočnih izsečkov. Govoreči slovar uporabnikom omogoča neposredni dostop do govorjene podobe narečja in preverljivost slovaropisnih izsledkov.

Slovar obsega 594 iztočnic in prinaša oblačilno izrazje z najpogostejšimi sopojavnicami, popis vseh izpričanih besednih oblik, pomenske razlage z ustreznicami v nemščini in italijanščini, izbor ponazarjalnih zgledov ter dokumentarni razdelek, ki umešča besedje v zvrstnostni in prostorski model slovenskega jezika. Posamezna gesla so opremljena z izbranimi fotografijami iz arhiva etnografskih raziskav oblačilne kulture v Kanalski dolini ali povezana z virtualno etnografsko spletno zbirko Glasovi Kanalske doline projekta Zborzbirk.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0280-7

Specifikacija

internetna objava • html