Opis

Pravopisne kategorije ePravopisa predstavlja problemske sklope, v katerih so tematsko zaokrožena slovarska gesla v t. i. ePravopisu, ki nastajajo vzporedno s prenovo pravopisnih pravil. Predlog novega pravopisnega pravila, ki na spletu še ni objavljen, spremlja različno število gradivskih ponazoritev – odvisno od tipa problemskega sklopa. Vsak opis problemskega sklopa ali pravopisne kategorije predstavlja vez med starim in novim pravopisnim predpisom, torej podatke o morebitnih spremembah, navezavo na pravopisno pravilo, opis geslovnika in podobno.

V izdaji Pravopisnih kategorij ePravopisa 2017 so na novo vzpostavljeni naslednji problemski sklopi:
(1) izlastnoimenski pridevniki na -ov/-ev ali -in v stalnih besednih zvezah in (2) samostalniške izpeljanke iz lastnih imen; (2) lastna imena v frazemih; (3) imena plemen in njihovih pripadnikov ter pripadnic s pripadajočimi izpeljankami; (4) poimenovanja nagrad, odlikovanj ipd.; (5) tuji in domači priimki ter imena, ki nastopajo kot podstava izlastnoimenskih pridevnikov v SBZ.
Vzpostavljeni so bili novi sklopi, ki se bodo v naslednjih letih še dopolnjevali, npr. posebna pisna znamenja (v letu 2017 ločila).
Dopolnjeni so tudi že obstoječi problemski sklopi: (1) imena držav, njihovih pripadnikov in pridevnikov na -ski; (2) poobčnoimenjeni samostalniki; (3) lastna imena (moška ali ženska), ki nastopajo kot homonimi ob sprejetih občnoimenskih poimenovanjih; (4) svojilni pridevniki kot izpeljanke različnih vrst na novo vključenih imen.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0067-4

Specifikacija

internetna objava • pdf • 108 strani