Opis

Strokovna monografija je zasnovana na empiričnih izsledkih ciljnega raziskovalnega projekta Jezikovna politika RS in potrebe uporabnikov, ki sta ga financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za kulturo RS. Gre za rezultat prve faze obsežnega in kompleksno zasnovanega projekta, v kateri je dejavno sodelovalo 35 raziskovalcev in pri kateri so bili sistematično pregledani in ovrednoteni zakonodajni in drugi pravno veljavni dokumenti, ki določajo in usmerjajo jezikovne rabe in prakse jezikovnih uporabnikov v RS in uporabnikov slovenskega jezika zunaj nje, in sicer po različnih področjih. Monografija je razdeljena na tri ključna področja naslovnikov slovenske jezikovne politike, in sicer: javna raba slovenščine na območju RS, javna raba slovenščine v sosednjih državah in po svetu ter raba drugih jezikov na območju RS. Posebno poglavje je namenjeno jezikovnemu opisu in jezikovni opremljenosti slovenščine. Besedilo lahko služi kot strokovna podlaga oziroma izhodišče za nadaljnje raziskave, pa tudi kot sistematičen pregled pravne in programske ureditve po posameznih področjih.

Še ...

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0089-6

Specifikacija

internetna objava • pdf • 192 strani