Skip to main content
Pomenska mreža slovenskih glagolov


Avtor: Jure Zupan
Leto: 2013


Pomenska mreža slovenskih glagolov je slovar, ki vsebuje približno 15.500 slovenskih glagolov, urejenih po pomenskih skupinah. Prvi del sestavlja 1011 pomenskih skupin (preglednic oz. tabel), razdeljenih na šest osnovnih pomenskih področij slovenskih glagolov: obstajati/biti, pripadati/imeti/vsebovati, premikati/gibati (se), delati/narediti kaj, misliti/ustvarjati in zaznavati/odzivati (se)/komunicirati. V posamezni pomenski skupini, ki je opredeljena z opisom, je v povprečju 15 glagolov s sorodnimi ali podobnimi pomeni. Za hitro razpoznavnost ali določitev pomenske skupine je poleg pomenskega opisa kot naslov uporabljen ne več kot 32 znakov obsegajoč kratek pomenski opis. Ob vsakem glagolu so s kratkim pomenskim opisom navedene tudi ostale pomenske skupine (tabele), v katerih se ta glagol prav tako nahaja. Drugi del slovarja je abecedno urejen seznam vseh 15.500 glagolov z navedbami tabel (kratkih pomenskih opisov), v katere so uvrščeni. Uporabnik ima torej možnost obojesmernega dostopa do vsakega glagola: po pomenu ali po abecedi. Slovar je namenjen vsem, ki želijo izražati svoje misli s celotnim pomenskim bogastvom slovenskih glagolov.Redna cena
33,00 €

Spletna cena
29,70 €


Ključne besede
glagol
pomenoslovje
pomenske mreže
semantika
skladnja
slovenščina
študije
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR