Novi etimološki slovar slovenskega jezika. Poskusni zvezek

Avtorica: Metka Furlan
Leto: 2013


Namen monografije je odgovoriti na vprašanje, kako oblikovati sodoben znanstveno zasnovan etimološki slovar slovenskega jezika, da bi čim bolj jasno in argumentirano prikazoval življenje in nastanek slovenskih besed, tj. njihovo etimologijo. Vprašanje je v tesni odvisnosti od razumevanja, kaj etimologija je, kaj je njen temeljni cilj in na katera vprašanja o razvoju besedja etimologija mora odgovoriti, če želi zadostiti potrebi po znanstveni argumentiranosti, zato je najprej kratko prikazan razvoj etimologije iz veščine ugibanja v znanstveno disciplino v Evropi, ki je na začetku 19. st. prek Dobrovskega prodrla tudi k nam. Sledi prikaz razvoja etimološke misli, ki jo zrcalijo etimološki slovarji od Pohlina preko Jarnika in Miklošiča do Bezlajevega in nedokončanega Koštiálovega. Analiza zasleduje rast naše etimologije, da bi se prepoznalo, katere sestavine, ki so v sodobni etimologiji še vedno aktualne, so posamezni avtorji že aplicirali in jih je aktualizirane treba upoštevati pri zasnovi novega etimološkega slovarja. Delo zaključujejo geselski članki, v katerih je ponazorjena predhodno predstavljena leksikografska rešitev za vsako od vsebinskih sestavin geselskega članka.Redna cena
19,00 €

Spletna cena
17,10 €


Ključne besede
etimologija
etimološki slovarji
slovarji
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR